Silverkvist för skogs- och naturvård

Staffan och Agnete KinmanSilverkvisten har tilldelats Agnete och Staffan Kinman, Hunstorps gård, Kimstad.

De får Silverkvisten för att de under flera decennier haft ett kvalificerat och mångsidigt förvaltarskap av familjens skogsfastighet. De har väckt uppmärksamhet och respekt hos naturvårdare och myndighetspersoner och hos representanter för skogsbruket. Agnete och  Staffan Kinman är enastående förebilder för ett aktivt och ansvarsfullt förvaltarskap av skog och mark.

Ur SKOGEN 4/10