Heine Krekula fick Silverkvisten

Heine KrekulaHeine Krekula tilldelades Silverkvisten på Föreningen Skogens höstexkursion. Heine är jägmästare och arbetar som skötselspecialist på Skogsstyrelsen i Pajala. Hans engagemang i skogliga frågor och särskilt balansen mellan skogsskador och älgstammens storlek har varit väldigt uppskattat i branschen.

”Heine har under många år arbetat framgångsrikt med skogsskötselfrågor i norra Sverige. Och med integritet, kunskap och klokhet också skaffat sig förtroende i olika intressegrupper.”

Ur SKOGEN 10/10