Hans Carlander fick Silverkvisten

Hans CarlanderVid Östgöta Skogsmannaklubbs midvinterfest mottog jägmästare Hans Carlander skogsbranschens hyllningar framförd i form av Föreningen Skogens utmärkelse Silverkvisten.

Hans Carlander har sedan 1985 verkat som vd på Boxholms skogar i Östergötland. Han har bidragit till utvecklingen genom engagemang inom otaliga skogliga grupper. Bland annat i Skogforsks rådgivande gruppp för skogsproduktion, i sydvenska Frö- och Plantrådet och som ordförande i Sörmlands-Östergötlands skogsmannaförbund.

Ur SKOGEN 3/10