Grattis till Silverkvisten, Gabriel Danielsson

Gabriel Danielsson och Anders WellvingGabriel Danielsson har mottagit branschens hyllning i form av Föreningen Skogens utmärkelse Silverkvisten för sina insatser för skogen och skogsbruket.

I motiveringen framhöll Östergötlands skogsmannaklubbs ordförande Anders Wellving att Gabriel via sitt företag Skogstjänst AB varit en drivande kraft inom utveckling av effektiva metoder och logistik för biobränslehantering i regionen.

Gabriel Danielssons skogliga kunnighet i kombination med omvittnad handlingskraft har han även ställt till förfogande för skogsbrukets  utveckling som medlem i styrelserna för Skogforsk och Boxholms Skogar, och som ledamot i KSLA.

Ur SKOGEN 3/11