Föreningen Skogens förtjänstmedalj i guld och silver

Föreningen Skogens styrelse delar ut Föreningen Skogens förtjänstmedalj i guld eller silver till personer som gjort synnerligen värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning ("aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen"). Priset består av en medalj.


Föreningen Skogens förtjänstmedalj i guld
Utdelas: Endast i särskilda fall, 1-2 gånger under ett decennium.
Förslagsställare: Medlemmarna i Föreningen Skogen.
Urval: Styrelsens arbetsutskott.
Beslut: Styrelsen.
Utdelning: Vid större arrangemang anordnade av Föreningen Skogen i samband med att Kungahuset har inbjudits.

2012 Pelle Gemmel
Läs motivering
2004 Björn Sprängare
1996 Bo S Hedström
1984 f Landshövding Manfred Näslund
1981 Direktör Per Sköld
1973 f Generaldirektör Fredrik Ebeling
1965 Bankdirektör Erik Lundh
1963 f Generaldirektör Erik W Höjer


Föreningen Skogens förtjänstmedalj i silver
Utdelas: Endast i särskilda fall, 3-5 gånger under ett decennium.
Förslagsställare: Medlemmarna i Föreningen Skogen.
Urval: Styrelsens arbetsutskott.
Beslut: Styrelsen.
Utdelning: Vid större arrangemang anordnade av Föreningen Skogen.

Pristagare 2001
Skogsägare/entreprenör Per Gredin
Skogsägare/entreprenör Bo Liljestrand
Skogsägare/entreprenör Karl-Ove Olsson

Pristagare 1998
Stig Löfqvist
Bengt Pettersson
Läs motivering

Pristagare 1997
Berth Andersson

Pristagare 1994
Skogsdirektör Oluf Aalde, Norge

Pristagare 1991
Jägmästare Sven Jerdén, Falun

Pristagare 1985
Jägmästare Lambart von Essen
f Länsjägmästare Wilhelm Ros

Pristagare 1983
Skogsdirektör Hans Kr Seip, Norge
Skovdirektör Hakon Frölund, Danmark
Direktör Jarl Eirik Arnkil, Finland
Direktör Sigurdur Blöndal, Island
Direktör Stig Hagner
Skogsvårdschef Ove Andréason
f Byråchef Börje Häggström
Lantmästare Magnus Toll
Lantbrukare Göte Johansson
Lantbrukare Jan Erik Häggström
f Förbundsordförande Sixten Bäckström

Pristagare 1963
Jägmästare Fredrik Bergman
Skogschef Sven G Ekman
f Länsjägmästare Folke Thorn

Pristagare 1962
Skogsdirektör Nils Bergsjö
Professor Thorsten Streyffert

Pristagare 1957
Jägmästare Ruben Ingerstedt
Professor Olof Tamm

Pristagare 1952
Kgl skovrider K Kierkgaard, Danmark
Skogdirektor A Langsaeter, Norge
Direktör E Malmström, Finland
Professor N A Osara, Finland
Hovjägmästare Chr. A Schaffalitzky de Muckadell, D-mark

Pristagare 1947
Länsjägmästare Erik Hedemann-Gade
Forstkandidat N Ihlen, Norge
Dr M Lappi-Seppälä, Finland

Pristagare 1939
Direktör G E Flensborg, Danmark
Professor C Möller, Danmark