Utmärkelser

Föreningen Skogens pristagare 2019Föreningen Skogens pristagare 2019: Urban Emanuelsson, Kerstin Ekman, Johanna Witzell och Martin Forsén. Med på bilden är även Per-Olof Syrén som mottog Gunnar Sundblads forskningsfonds Kompetensutvecklingspris.

Här kan du se prisutdelningen 2019 under Forum för Bioekonomi där föreningens beskyddare H.M.K. Carl XVI Gustaf delar ut föreningens utmärkelser.

Genom Föreningen Skogen uppmärksammar branschen varje år personer som gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna. Utmärkelserna delas ut till skogsägare, praktiker, innovatörer eller forskare och är ett tillfälle för branschen att föra fram sin uppskattning, lyfta fram inspirerande exempel och skriva in pristagarna i historien.

Känner du någon som du tycker borde få pris?
Skicka en motivering! Motiveringarna ska ta utgångspunkt i Föreningen Skogens stadgars riktlinjer för respektive utmärkelse och postas eller mejlas till föreningens kansli.
Föreslå en pristagare!

Motiveringarna till Silverkvisten kan skickas in under hela året och delas ut vid lämpliga tillfällen.

Motiveringar till Guldkvisten och Greve Carl Bernadottes Skogspris kan skickas in under hela året men observera att nomineringstiden för nästa års pristagare går ut sista oktober.  Priserna delas ut under Skogsnäringsveckan i april i Stockholm.

Greve Carl Bernadottes Skogspris 
Guldkvisten 
Silverkvisten 
Föreningen Skogens förtjänstmedalj i guld och silver 
Motiveringar