2014 års motiveringar av Föreningen Skogens utmärkelser

Alla pristagare 2014 tillsammans med KungenH.M. Konung Carl XVI Gustaf tillsammans med pristagarna från vänster: Herman Sundqvist, Lennart Henrikson, H.M Konungen, Pär Lärkeryd samt Gustav Nyström (som mottog Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris). Foto: Johan Ardefors/oneday photography

Pristagare på Skogsnäringsveckans invigningsdag den 8 april 2014.

Greve Carl Bernadottes skogspris

Pär Lärkeryd
Vd Skogsägarna Norrskog

Skogsbruket må ha kommit långt när det gäller hushållning med skogsresursen. Med de mänskliga resurserna är det sämre ställt: Andelen kvinnor i sektorn är besvärande liten. Det är beklagligt på många sätt, för trivseln på arbetsplatserna, ur mänsklig synvinkel, ur ett glesbygdsperspektiv och rent demokratiskt.

Men det är också ett handikapp för företag och offentlig förvaltning att nästan gå miste om hälften av befolkningen som rekryteringsbas. Det tar Pär Lärkeryd fasta på som vd. Hans har fokus på jämställdhet som ett av flera medel för en effektivare organisation snarare än som ett mål i sig. Det kan låta ganska krasst. Men han når målet genom att bygga goda värderingar och skapa mänskligare arbetsplatser. Pär Lärkeryd har visioner, han är en modern ledare, ser människor och deras kompetens. För dem samman.

Pär Lärkeryd är en central förebild för en bransch som vill, men ännu inte har lyckats, att bli jämställd.

Guldkvisten

Herman Sundqvist
Skogskötselchef Sveaskog

Det händer saker i skogen. Skogsbruket, planterar, dikar, gödslar, gallrar och slutavverkar över 10 000 kvadratkilometer varje år. Självklart har många synpunkter på det vi gör. Somliga vill att det ska göras på andra sätt och åter andra blir bara arga. Det bästa sättet att möta dem alla är att lyssna, reflektera, förklara och ta debatten. Att ställa sig till förfogande i debatten är samtidigt en viktig demokratisk gärning.

De flesta i skogssektorn, särskilt bland dem som har vardagen fylld med konkret skogsbrukande, duckar för utmaningen. Herman Sundqvist tar sig an den fullt ut. Han har etablerat sig som en viktig röst inte minst i miljödebatten och dessutom i en viktig kanal, på nätet. Klart, kunnigt och med fast förankring i både skogsbrukande och naturvård förklarar han en skogsbrukares syn på förvaltningen av naturen och tvingar debatten att lämna slagord och glåpord och i stället gå på djupet, utan att bli tillkrånglad.

Herman Sundqvists insatser har stor betydelse för omvärldens förståelse för skogsbruket.

Guldkvisten

Lennart Henrikson
Ekolog, Natur & Människa AB

Lennart Henrikson, ekolog på Natur & Människa AB, har ett genuint engagemang för skogens vatten.

Svenska vattendrags längd motsvarar tiotals varv runt jorden och skogsbruket påverkar dem. Lennart har förstått vikten av hänsyn till alla, stora som små, vattendrag hos alla, stora som små, markägare.

Lennart har bland annat utvecklat blå målklassning som planeringsverktyg i skogsbruket. Det handlar såväl om åtgärder för flodpärlmusslans överlevnad, återskapande av våtmarker som att möjliggöra rika naturupplevelser för människan.

Han är positiv, kunnig, tillgänglig och har en mycket god pedagogiska förmåga, vilket har hjälpt till att förändra beteendet och kunskapsnivån när det gäller vattenfrågorna i hela det svenska skogsbruket.

Pressbilder

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb