Styrelse

I en förening vill man ha nära till dem som sitter i styrelsen. Här presenterar var och en sig kort. Ta kontakt med den som passar de frågor du som medlem har på hjärtat. Vet du inte vem du bör kontakta, då mailar du till Johan Larsson som ser till att det hamnar i rätt händer.

Mats Sandgren
Styrelsens ordförande

Jag är uppvuxen i sydöstra Småland och har inte något skogligt påbrå. Det var säkert överraskande för flera i min omgivning att jag valde att utbilda mig till jägmästare och valde att arbeta med skog och skogsindustri, något jag dock aldrig ångrat. Tvärtom! Jakt-intresset förde mig dit, genom att lyssna på diskussioner mellan skogsfolk i diverse jaktstugor och vid brasor. Mitt första jobb efter examen 1980 hade jag på Forskningsstiftelsen Skogsarbeten (nuvarande Skogforsk). Därefter ledde jobbet mig till Norrland och SCA där jag kom att arbeta med många olika uppgifter inom SCAs skogliga verksamhet. Jag arbetade också inom SCAs sågverksrörelse under flera år. 2003 började jag som skogsdirektör på Södra skogsägarna ek för och fick uppleva effekterna och dra erfarenheterna av de stora stormarna Gudrun och Per. År 2008 återvände jag till SCA som ansvarig för SCA Skog. Numera ägnar jag mig åt styrelsearbete av olika slag, på Södra och Linneúniversitetet bl a, och är medlem i KSLA. Fritiden tillbringas mestadels i skog och mark, i söder och i norr!

Jag har flyttat tillbakatill Småland och bor på en gård utanför Nybro. Den egna skogen finns i Jämtland. Jag vurmar starkt för vårt uthålliga och hållbara brukande av  skogen där hög produktion och god skogsvård gett och ger förutsättningarna för att bidra till att klara klimatomställningen med bibehållen och utvecklad  biologisk mångfald.

Det är synnerligen angeläget att kunskapen om vårt skogsbruk förbättras, bland allmänhet och beslutsfattare. Grunden kan läggas bl a genom Skogen i Skolan där insatserna är av mycket stor betydelse. Jag vill att Föreningen Skogen fortsätter att utveckla sin roll vad gäller kunskapsspridning och sin röst i den skogliga debatten.

Kontaktuppgifter

Erik Backman
Uppväxt på den blåsiga Östgötaslätten valde jag att söka lä inne i skogen och flyttade till Umeå för Jägmästarstudier. Med familjeskogsbruk i ryggen och ett inbyggt och självklart intresse för skogen och naturen kändes utbildningsvalet självklart. Efter examen hamnade jag på dåvarande LRF Konsult som skogsekonom och fastighetsmäklare och fick bygga på mitt intresse för privatskogsbrukets förutsättningar och frågeställningar kring fastigheter, skogsekonomi, finansiering och redovisning. Jag fastnade för skogsekonomin och finansieringsfrågorna och tog mig vidare till banksektorn där jag jobbar på Danske Bank som rådgivare inom skog och lantbruk med Östergötland och kringliggande geografier som arbetsområde. En fantastiskt rolig roll, där man möter ett otroligt brett spektra av skogsägare men med samma sunda kärlek för sin skog.

Jag har alltid fascinerats av hur skogen, inte minst privatskogsbruket, har en viktig roll i vårt samhälle. Där brukandet av den lilla ärvda eller köpta fastigheten i sin produktion av träfiber bidrar i en modern skogsindustri och hur man som skogsägare får bruka sin skog under skogsvårdslagens frihet under ansvar. Skogens diversifierande flöde är utmanande, men skapar också otroliga möjligheter till att använda hela sin fastighet och råvara på bästa sätt för att optimera nytta både för sin egen ekonomi och för samhället. Föreningen Skogen har varit en viktig pusselbit under min skogliga yrkesbana med tidningen, nätverk och kunskapsspridning. Som föreningsmänniska ser jag ett stort värde i denna typ av organisation och vill genom mitt engagemang i föreningen bidra till att stärka kopplingen mellan skogsägaren och den moderna skogsindustrin.

Idag bor jag i Motala tillsammans med sambo och tre barn och vi tar varje möjlighet att vistas i skogen genom jakt och friluftsliv. Att alla tre barn redan ser skillnad på tall, gran och lärk känns som ett viktigt delmål.

Kontaktuppgifter

Lotta Folkesson
Mer info kommer

Mats BlombergMats Blomberg
Efter att följt min far, kronojägare i Domänverket, i Hälsinge och Bergslagsskogar under uppväxten var inte steget långt till en yrkesbana i skogen. Ungdomsår i fältbiologerna grundlade naturintresset, praktik i skogen banade väg till Skogsmästarskolan. Sedan blev det skogsvärdering hos lantbruksnämnden i Härnösand och skogsförvaltare hos Enköpings kommun innan flyttlasset gick till Kalmar och LRF 1988/89.
Därefter har det blivit trettio års näringspolitiskt medlemsarbete för Södra och LRF, de senaste 19 åren hos Södra Skogsägarna i Växjö som näringspolitisk samordnare. Ett uppdrag som avslutades vid årsskiftet 2018/19 då jag pensionerades. Anställning ändrades då till styrelseuppdrag inom kooperation och utbildning.
Det djupa intresset för skogen fortsätter och utvecklas. Jag brinner för att förmedla skogens ekonomiska och sociala betydelse för samhället. Vill gärna berätta om skogsägarnas nyckelroll som brukare och naturvårdare. Hur generationers arbete lagt grunden till den unika mångfald vi har i skogslandskapet och dagens välfärd.
Ett aktivt brukande av skogen är viktigt där mångbruk och sociala värden kan skapa nya allianser och nyttor.  Har varit med om att bygga upp Säker skog och känner starkt för att vi jobbar säkert i skogen. Engagemanget för Skogens vatten har öppnat ögonen. Föreningen Skogen har funnits med sedan studenttiden, tidningen är central för att förmedla en allsidig bild av skogsbruket. Föreningen Skogen kan bygga broar. Det tilltalar mig.

Kontaktuppgifter

Kerstin Dafnäs
I skogliga sammanhang är jag mest igenkänd som ordförande i Spillkråkan, föreningen för skogsägande kvinnor. Till professionen är jag senior konsult inom verksamhetsutveckling. och i grunden internationell ekonom. Dessutom är jag skogsbrukare sedan 30 år.

Efter en uppväxt i Dalarna/Jämtland präglad av skogsnäringen och med många somrar i röjning och plantering, sökte jag mig till en annan bransch: Bank & Finans. Att utveckla affärer och digitalisera/effektivisera verksamheter har varit en röd tråd under de 25 år jag varit verksam i globala företag som General Electric och Banco Santander.

Man kan ta människan ur skogen men inte skogen ur människan och till slut började rötterna dra. Idag är de flesta av mina konsultuppdrag inom skogsnäringen och min bas är i östra Jämtland, där skogsfastigheten finns. För det är ju i skogen det händer!

Själva skogsaffären och skogsbrukets ekonomiska hållbarhet ligger mig som ekonom varmt om hjärtat, likaså ansvaret att som åttonde generation förvalta en del av planetens biologiska mångfald. Som så många andra har jag förmånen att inspireras av den drivkraft, erfarenhet och nyfikenhet som finns inom familjeskogsbruket. Det är min fulla övertygelse att Föreningen Skogen som mötesplats och kunskapsspridare – både inom och utanför skogsbruket – är viktigare än någonsin i den snabba utveckling vi befinner oss i.

Kontaktuppgifter

Per Jonasson
Jag är civilingenjör i maskinteknik från KTH men har vuxit upp med skogen som en central del av familjelivet och hjälpt min far med plantering, röjning och andra skogsjobb på sommarlov och helger. Efter några skogskurser på Linnéuniversitetet tillsammans med min fru så beslutade jag mig för att byta bana så efter 26 år på bland annat Sandvik, ÅF och Ericsson sadlade jag om och började jobba tillsammans med min far i skogen. Vår skog består av två fastigheter, en i Småland utanför Vimmerby, som min mormors föräldrar köpte vid förra sekelskiftet och en fastighet i Bergslagen i Gusselby som min farfar köpte 1958. Vi bedriver ett arbetsintensivt skogsbruk med ganska mycket manuellt jobb och att jobba tillsammans med min far, som är jägmästare med examen 1959 och fortfarande aktiv, är och har varit mycket lärorikt. I samma veva som jag började jobba med skogen så startade vi Skogspodden, en podd om skogsbruk där vi vill visa att det går att kombinera ett lönsamt skogsbruk med fokus på kvalité och som har hög biologisk mångfald och höga sociala värden. Genom podden och våra filmer på Youtube får vi mycket kontakt med våra lyssnare och jag ser ett otroligt engagemang och en fantastisk odlarglädje i det privata skogsbrukat, som jag vill vara med och sprida i Föreningen Skogens anda. Jag vill också vara med och sprida en större förståelse och kännedom om de positiva sakerna som vårt skogsbruk ger oss.

Kontaktuppgifter

Jonas RönnbergJonas Rönnberg
Skogen är fantastisk. Man kan ladda batterierna, rena sinnet och finnas utan krav; man kan gå på små och stora upptäcktsfärder; man kan producera virke i mängder, bär och svampar, biodiversitet och en massa andra saker. Vi har alla ett ansvar att ta hand om denna värdefulla resurs, för oss som lever av eller för skogen nu, och för alla som ännu inte är födda. För detta krävs ett uthålligt brukande av marken och där har Föreningen Skogen en viktig roll.
Jag tror att vi skulle kunna bli mycket bättre på att utnyttja vår kunskap om brukande av skog i Sverige som en plattform för en internationell diskussion. Allt vi gör är inte alltid bäst men vi har gjort ganska mycket, kan dela med oss av detta och givetvis lära oss mer. Vi kan definitivt bli bättre på att utnyttja den kapacitet som finns nationellt både ur ett mångkulturellt men även genusspecifikt perspektiv. Det är många som tror att skog inte är intressant att jobba med. Kommunikationsplattformen på föreningen – Skogen i Skolan och Skogssverige på Internet – ger möjligheter att aktivt arbeta med dessa frågor.
Vi har inte haft mycket skog i familjen under åren men vi har ändå utvecklat ett starkt intresse både för skogen som sådan och att vistas i den. Som forskare på SLU får jag på olika sätt möjlighet att arbeta med uthållighetsfrågor samtidigt som kontakt med skogsnäringen och andra brukare av den skogliga resursen ger betydelsefulla insikter. Förhoppningen är att vi även framgent, genom informationsspridning och dialog ska kunna utveckla vår skogliga resurs för att tillfredsställa ännu fler än idag. Föreningen Skogen är en naturlig del i detta.

Kontaktuppgifter

Mats SigvantMats Sigvant
Hela mitt liv har natur och friluftsliv varit mitt stora intresse. Som ung var jag engagerad i Scouterna, Fältbiologerna och Blekinge ornitologiska förning och så småningom kom även ett jaktintresse med i bilden. Med dessa intressen och dessutom eget skogsägande var steget att utbilda sig skogligt naturligt och avgjordes när jag i årskurs 8 följde med en skogsvårdskonsulent under en pryovecka. Jägmästareutbildningen blev en fantastisk tid. Att på djupet få utbilda sig inom skogens alla områden var för mig ett privilegium som både gav kunskaper om skog och natur och en personlig utveckling som jag är oerhört tacksam för.
Mitt yrkesliv har i huvudsak kretsat runt sågverksnäringen där jag haft glädjen att jobba med såväl råvara som teknik, logistik och inte minst marknad. I egenskap av marknadschef för sågverk har jag besökt ett stort antal länder och kulturer världen över i syftet att sälja trävaror. Och det var kanske först då jag insåg hur fantastiskt duktiga vi är i det Svenska skogsbruket och skogsindustrin.
Vi har under de senaste hundra åren byggt upp ett skogsbruk som är uthålligt i evighet samtidigt som vi vårdar den biologiska mångfalden, bevarar natur- och kulturvärden och motverkar negativa klimatförändringar.
Föreningen Skogen är en viktig organisation för att diskutera, informera debattera den Svenska skogen och skogsbruket i en tid där allt fler intressen vill ha ut mer av skogen.
Det är med stolthet jag gett mig in i styrelsens i arbetet för ett uthålligt brukande av den svenska skogen.

Kontaktuppgifter

Jenny Spets WojarskiJenny Spets Wojarski
Med min mix av skånsk mylla, blånande jämtländska vidder och stökigt storstadsliv är jag något av en sällsynt art i skogliga sammanhang. Eller så är jag inte det? Just skogsägare kan ju vara lite vilka som helst, med olika kunskaper, förutsättningar och mål – och det är detta som i sig leder till mångfald och variation i brukandet. Jag äger en skogsfastighet i tredje generation i södra Jämtland där jag tillbringar så mycket tid jag kan, men de flesta skötselåtgärderna låter jag Norra Skog, där jag är medlem, utföra.
Min utbildning och profession är kommunikation och jag har jobbat i snart 25 år som kommunikationschef och rådgivare inom en rad olika branscher – senast på Skogsindustrierna. Jag har bakgrund, kunskap och nätverk inom både skogsnäringen och hållbarhetsområdet i stort. Uthålligt hållbar utveckling innebär balans mellan den miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensionen. Min åsikt är att de två sistnämnda ibland värderas lägre i skogsdebatten och att det leder fel. Både för ett hushåll, ett företag eller en nation betyder lönsamhet: trygghet, frihet och möjlighet till långsiktig utveckling. Föreningen Skogen har samma breda ansats gällande både hållbart skogsbruk och global utveckling. Variationen i utbudet kombinerat med förtroendet för skogsägarna att tänka själva och fatta det klokaste beslutet både på lång och kort sikt gör mig till en stolt medlem och styrelseledamot. Att få bidra till att många i Sverige är stolta och välinformerade om vår fantastiska skog och alla värden den ger är en stark drivkraft för mig.

Kontaktuppgifter

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb