Här höjs timmerpriserna

2 juni Vida genomför en rejäl höjning av listpriserna för normaltimmer i Götaland

Här höjs timmerpriserna
Foto :Le Carlsson, SKOGENbild - Azote Library.

Höjningen för gran- och talltimmer är 140 kronor kubikmetern fast mått under bark. För kubb och klentimmer är motsvarande höjning 70 kronor.

Vida skriver i ett pressmeddelande att deras sågverksrörelse ”står stark tack vare effektiva och välinvesterade sågverk och globala försäljningskanaler. Vårt behov av timmer är därför oförändrat stort”.

En viss reservation görs dock för osäkerhet på den framtida marknaden.

– Just nu ligger timmerpriserna på en väldigt hög nivå. Hur trävarumarknaden kommer att se ut framöver är svårt att bedöma och beror på en mängd olika faktorer, som det allmänna konjunkturläget och det globala säkerhetsläget, säger Jörgen Henriksson vd för Vida Skog.

Den kraftiga räntehöjningen påverkar byggandet negativt, fortsätter han.

– Man uppskattar just nu en nergång på cirka 50 procent av bostadsbyggandet i Sverige i år jämfört med 2022. Hur konsumtionen kommer se ut i höst och vinter är svårt att förutsäga men det finns klara tecken att det blir ytterligare inbromsning, säger Jörgen Henriksson.

Vida är Sveriges största producent av sågade trävaror

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb