Vision & Strategi

2017 antog Föreningen Skogens styrelse en ny strategi, senast uppdaterad i december 2019. Här kan du läsa vad den går ut på:

Vår vision är ett hållbart skogsbruk som tar vara på skogens alla möjligheter.

För vem gör vi det? Vi är en ideell, allmännyttig förening vars syfte gagnar medlemmarna och samhället. Skogens hållbara brukande gynnar alla människor eftersom skogen aktivt bidrar till omställningen mot en hållbar värld.

Målgrupp: Människor som delar vår vision. De är ofta öppna, vetgiriga, entusiastiska, både experter och noviser.

Så arbetar vi: Vi arbetar för mångfald i brukandet genom att visa på skogens många möjligheter.

Föreningen är en mötesplats för utbyte, lärande och utveckling. Genom fysiska möten och i olika medier delar vi kunskaper, idéer och inspiration. Vi debatterar med vår vision för skogen för ögonen.

Vi söker också dialog mellan skogsbrukande medlemmar och andra samhällsintressen för att sprida vår vision och hitta vägarna som leder mot den.

Vår ideologi: Vi bygger på brukarnas vilja och förmåga att ta ansvar och på deras intresse och lust att nyttja skogen, utifrån egna överväganden och i dialog med omvärlden. Brukarna har olika intressen och mål. Genom att stimulera flera inriktningar skapas mer värden i skogen, med olika tonvikt för olika skogar.

Vi tror att brukarnas mål styrs av en stark känsla för skogens många värden, med ekonomi och vetenskap som plattform.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb