Föreningen

Föreningen Skogen erbjuder kunskaper, inspiration, en plattform för dialog och diskussion samt tjänster och produkter riktade till den enskilda medlemmen.

Genom att att vara medlem blir du en del i ett stort skogligt nätverk av tjänstemän, skogsägare och entreprenörer.
Dessutom stödjer du vårt arbete för bättre skogar både i Sverige och världen.

På webben får dessutom medlemmarna fler råd och mer att läsa.
Vill du bli en av oss?
Läs mer om medlemmarnas medlemsförmåner

Varje år uppmärksammar vi personer som gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna. Vill du nominera till föreningens utmärkelser?
Läs mer om våra utmärkelser

Här är styrelsen, utsedd vid senaste årsmötet