Ekonomi

Inför varje årsmöte lägger vi ut vår senaste årsredovisning på webben. Ladda gärna ner och läs mer om verksamheten och vår ekonomi.

Föreningen Skogen är en ideell, obunden medlemsförening som grundades redan på 1880-talet. Vi verkar för ett aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen. Vi finansierar vår verksamhet genom medlemsavgifter och deltagaravgifter för konferenser, resor och övriga arrangemang. Prenumerations-, annons- och försäljningsintäkter från bildbyrån SKOGENbild, Tidningen SKOGEN och våra andra förlagsprodukter är andra viktiga inkomstkällor. Vi genomför utredningar och projekt vars syfte överensstämmer med föreningens ändamål och för detta tar vi ut uppdragsarvode. Föreningen Skogen tar också tacksamt emot stöd via bidrag, gåvor och donationer till specifika projekt eller till föreningen generellt.

Stöd Föreningen Skogen genom att bli medlem
Medlemskapet kostar 350 kr/år.

Ladda ner vår verksamhetsberättelse och årsredovisning här nedan.