Vårt arbete för bättre skogar

Föreningen Skogen är en ideell, allmännyttig förening som i mer än 130 år har verkat för bättre skogar och ett aktivare skogsbruk. De 8 600 medlemmarna förenas av viljan att använda skogen bättre, i Sverige och globalt.

Vi är framför allt skogsägare, tjänstemän, maskinförare och företagare som ser behovet av en obunden organisation som kan föra skogsbruket framåt genom debatt, diskussion och kunskapsförmedling.

Bli medlem! 
Läs mer om medlemskapet
Mer om Föreningen Skogen
Årtal i Föreningen Skogens historia
Föreningen Skogens stadgar
Exkursioner och seminarier
Ekonomi
Styrelsen

Det här är Föreningen Skogen:

Ekonomiskt obunden
Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter (endast fysiska personer, medlemsavgiften är 350 kr/år), våra produkter och aktiviteter samt i viss mån eget kapital.

Föreningsmål
Föreningen Skogen med sina cirka 8 600 medlemmar arbetar för bättre skötta skogar genom att informera, inspirera, lära ut och diskutera.

Skogsopinion
Tycker du att skogsfrågorna diskuteras för lite? Föreningen Skogen har ett livligt debatterande här på skogen.se. Vi varvar numera användbara nyheter med inlägg av personer med starka, skogliga åsikter.
Läs mer

Välkommen med frågor
Föreningen Skogen står fri från ekonomiska, politiska och fackliga kopplingar. Föreningen har inga andra intressen än medlemmarnas vilja att förbättra skogsbruket. Vänd dig till oss när du behöver råd eller stöd i ditt skogsbrukande eller maskinföretagande. Välkommen med dina frågor!

Kunskap för livet
Medlemsexkursioner om plantering, naturvård eller främmande trädslag. Handböcker i skogsskötsel, tidskrifter med information om virkespriserna. Det är några inslag i föreningens verksamhet. Lärandet är en av Föreningen Skogens grundpelare.

Kontakter för livet
Du skulle bli förvånad om du visste vilka som är medlemmar i Föreningen Skogen. Det är troligt att din granne, kontaktinspektor och jaktkamrat är medlem utan att du vet om det. Föreningen Skogen ger dig möjlighet att få kontakt med likasinnade i din närhet.

Forma Skogssveriges framtid
Genom debatt och diskussion är föreningen aktiv i utvecklingen av Skogssverige. 8 500 medlemmar ger styrka när föreningen ger sig i kast med att forma skogsbranschens morgondag. I Föreningen Skogen är du med och driver utvecklingen. Här kan du göra din röst hörd. 
Föreningen samordnar även verksamheterna Skogen i Skolan och SkogsSverige.
Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. 
SkogsSverige ger dig skoglig kunskap i form av omvärldsbevakande nyheter om skogssektorn, faktasidor om näringen och  Frågelådan med över 6500 skogliga frågor och svar. 

Rätt produkter till rätt pris
Medlemmarna har bra rabatter på förlagsprodukter och aktiviteter. Men vi arbetar också för att bygga upp ett attraktivt rabattsystem på andra produkter som medlemmarna kan ha nytta av.

Mer på webben
Genom medlemskapet har du full tillgång till medlemssidorna på denna webbplats. Du hittar lärorika och praktiska skogstips i "Tips och råd" och under Virkesmarknad kan du läsa det senaste från virkesmarknaden och jämföra virkesköparnas priser på sågtimmer och massaved. Du kan också söka i SKOGENs nyhetsarkiv.
Dina medlemssidor

Vill du bli en av oss? Bli medlem! 
Medlemskapet i Föreningen Skogen kostar 350 kr/år.