Rallyt fortsätter

Några listpriser i Norra Sverige har släpat efter i det längsta, men nu har även Sveaskog i Norr- och Västerbotten höjt. En månad tidigare höjde Martinsons och dessförinnan blev Norra skogsägarna prisledande med 320 kronor för barrmassaveden. 

I Mellannorrland tog Norrskog ledningen, också med 320 kronor. Det var en rejäl höjning och skillnaden jämfört med konkurrenterna i Västernorrland är 40 till 50 kronor. 
Norrskog var tvungna att göra något efter diskussioner om medlemstapp, leveransotrohet och förluster under det senaste året. 

Söderut följde Holmen Södras kraftiga prishöjningar på både gran- och barrmassaved till 360 kronor. Det är en hemlighet, men många vet att det har gått att få 400 kronor!
Huvudorsakerna till höjningarna är förstås den enorma efterfrågan på massa just nu. Södra höjde nyligen priset på barr­massa i Europa till 1 230 dollar per ton – ett absolut rekord. 
Vid andra högkonjunkturer under 1990 och 2000-talen har 1 000 dollar varit en magisk gräns. Dessutom är svenska kronan svag i relation till dollarn. 
För första gången på länge har priserna i Finland varit lägre än i Sverige. På jämförbara breddgrader på båda sidor om ­Bottenviken och Kvarken ligger de på ungefär 300 kronor. Här kan transportkostnaderna vara desamma till bruken i Sverige. 
För timmer är situationen liknande med hög efterfrågan. De senaste listpriserna för SCA och Sveaskog i Norrbottens inland skiljer sig upp mot hundra kronor per fub till Sveaskogs fördel. Slutsatsen är att antingen vill inte SCA köpa från inlandet eller också finns de förkättrade påslagen där från SCA.

För exporten av svenska trävaror är det guldläge. Efterfrågan på trävaror är så stor att marknaden måste betala skyhöga ­priser för att få brädor, reglar och plank från Kanada, trots Trumps tullar. Vem betalar för det? Husbyggare i USA, konstaterar Håkan Ekström på konsultföretaget WRI som också ­rapporterar att kanadensiska sågföretag gör rekordvinster och att deras aktier når rekordnivåer. 
– Men när bostadsmarknaden mattas av i USA om några år kan det åter bli aktuellt med ökad export till Kina från Kanada, om de kan betala konkurrenskraftiga ­priser, säger Håkan Ekström.
Då måste de svenska sågverks­exportörerna vara beredda att sälja till USA till priser som ligger under de tullbelagda kanadensiska priserna.

SKOGEN 6-7/2018

Bild för Lars Åkerman
Lars Åkerman
Frilansjournalist