Jämförpriser juli 2018

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Kommentarer: Rallyt fortsätter

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat

JÄMFÖRPRISER PER 8 JUNI 2018

TIMMER, NORMALBESTÅND
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms
  Tall Gran
BillerudKorsnäs, Norrb kust 1 475 350
Norra Skogsäg, Norrb. kust 430 349
Norra Skogsäg, Norrb. land 420 341
SCA, Norrbotten kust 449 346
SCA, Norrbotten inland 418 317
Sveaskog, Norrbotten 501 416
Holmen, Vbot/Vnorrl/N Jämt 449 425
Norra Skogsäg, N Västerb 434 358
Martinsons, Västerbotten 435 354
SCA, Västerbotten kust 434 369
SCA, Västerbotten inland 433 346
Sveaskog, Västerb. kust 503 414
Nätraälven, Ångermanland 470 420
N. Skogsäg, Ångermanl. 411 369
Norrskog, S. Lappl/Jämt/Å.man/Medelp 437 392
SCA, Västernorrland/Jämtland 462 386
Rundvirke Skog, Jämt/Medelp/Ångermanl 449 386
Stora Enso, Jämtl/Härjed/Hälsingl 389 358
Holmen, Häls/Härjed/Medelp/S Jämt 409 361
BillerudKorsnäs, Hälsingland 435 398
Mellanskog, Häls/Härjed 444 390
Sveaskog, Hälsingl/Härjed 417 382
Rundvirke Sk, Dal/Västm/Gäst/Uppl 408 352
Rundvirke Sk, Hälsingl/Härjed 398 364
Holmen, Dal/Gästrikland 415 363
Mellanskog, Dalarna 451 390
Stora Enso, Dal/Gästr 381 354
BillerudKorsnäs, Dalarna 418 387
BillerudKorsnäs, Gästrikland 434 399
Sveaskog, Dal/Gästr 434 364
Mellanskog, Gästrikland 448 393
VVDS, Värmland 2 388 388
Stora Enso, N.Värml, N.Örebro 366 366
Mellanskog, N Värmland 429 401
Mellanskog, Uppl/N Sthlm/Västm/N Örebro 427 403
Sveaskog, Uppl/Västm/N.Värm 413 392
Stora Enso, Upps/Sthlm/Västm 382 369
Holmen, Uppland 394 375
Holmen, N. Örebro/Västmanl 358 384
BillerudKorsnäs, N. Örebro/Västmanl 421 400
BillerudKorsnäs, Uppl/Sthlm 437 400
Mellansk, S Örebro/Sörml/S Sthlm 442 427
Forimp, S Värmland 419 365
Stora Enso, S.Värmland 368 377
Sveaskog, Närke/S.Värml/ Sörml 430 418
Mellanskog, S Värmland 436 420
Stora Enso, Södermanland 393 391
Holmen, Sörmland/S. Örebro/S Sthlm 378 411
BillerudKorsnäs, S. Örebro/Sörmland 415 419
VVDS, Dalsland 2 465 435
Stora Enso, V. Götaland 420 471
Sveaskog, Skaraborg/Östergötland 468 462
Holmen, Östergötland 508 520
Holmen, Småland 505 530
Södra, Region Öst 563 526
Södra, Region Väst 570 545
Mellanskog, Gotland 458 400
     
Finland södra, v22 (€10,29 kr) 701 662

 

MASSAVED
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms.
  Barr Gran Björk
BillerudKorsnäs, Norrb 275 - 290
Holmen, Norrb/Västerb 295 - 275
Norra Skogsägarna Norrb/Västerb/Ångermanl 320 - 280
SCA, Norrbotten/Västerbotten 270 - 280
Sveaskog, Norrb/Västerb 320 320 300
Martinsons, Västerbotten 320 320 280
Nätraälven, Ångermanland 300 300 300
Holmen, Västernorrl/N Jämt 295 295 275
Norrskog , Västernorrland 320 320 260
SCA, Västernorrland 270 282 280
Rundvirke Sk, Jämt/Medelp/Ångerm 285 285 250
Holmen, Härjedalen/S Jämtland 280 295 255
Holmen, Dalarna/Gästrikl 280 295 255
Holmen, Hälsingland 280 295 255
Stora Enso, Häls/Härjed 280 295 265
Sveaskog, Häls/Härjed 300 315 265
Mellanskog, Häls/Härjed 300 315 265
Rundvirke Sk, Hälsingl/Härjed 280 295 265
Rundvirke Sk, Gäst/Dal/Uppl/Västm 280 295 265
Mellanskog, Dalarna/Gästr 300 315 265
Stora Enso, Dalarna/Gästr 280 295 265
Sveaskog, Dalarna/Gästr 280 295 265
BillerudKorsnäs, Dal/Gästr/Värml 280 295 265
Holmen, Uppland 280 295 255
Holmen, Sörml/Västm 1/Örebro 1 /S Sthlm 280 295 255
Mellansk, Mälard/Västmanl/Uppl 300 315 270
Stora Enso, Mälardalen 1 280 295 270
BillerudKorsnäs, Mälard, Örebro1 280 295 270
Sveaskog, N Västmanl/Uppland 280 295 270
VVDS, Värmland 2 300 315 265
Mellanskog, Värmland 300 315 265
Stora Enso, Värmland 280 295 265
Sveaskog, S Örebro, S Västm, Sörml 300 315 270
Sveaskog, Värmland, N Örebro 280 295 265
Forimp, Värmland 3 300 315 270
Stora Enso, Örebro 280 295 270
Mellanskog, Örebro 300 315 270
Stora Enso, Bohuslän/Dalsland 320 335 320
VVDS, Dalsland 320 335 290
Holmen, Östergötland/Småland 360 375 360
Sveaskog, Östergöt/N Smål 320 335 320
Södra, Västra Götaland (exkl kontrakteringspermie) 360 375 360
Södra, Östra Götaland (exkl kontrakteringspermie) 360 375 360
Mellanskog, Gotland 300 300 275
Sveaskog, Skaraborg 320 320 320
       
Finland södra, v22 (€10,29 kr) 304 333 303
Lettland4 Nord v23, (1€=10,29 kr) 622 617 579
Lettland4 Syd v23, (1€=10,29 kr) 612 617 566
   

 


VÅR LISTA - EN VÄGLEDNING

Varje avverkning år unik och de prislistor vi använder som underlag till jämförprislistan är ett urval.
De verkliga priserna blir i genomsnitt högre på grund av olika påslag. Mycket spelar in – rätt säsong, stor efterfrågan, lokal konkurrens mellan till exempel sågverk, certifiering, bra skogsbilvägar, lättillgänglig skog och förstås virkeskvalitet är några faktorer som kan höja det slutliga priset.
Förhandling är viktigt. Priserna i listan kan möjligen ses som golv i förhandlingen, eftersom slutpriserna i stort sett aldrig blir lägre än dem.
Läs mer om hur jämförpriserna fungerar på skogen.se/jamforpriser.
• Jämförprislistan återspeglar priset per kubikmeter när ett normalbestånd avverkas. Timrets längd, kvalitet, diameter och andel massaved vägs ihop.
• Priserna avser avverkningsuppdrag. Avverkningskostnader belastar säljare.
Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat.
• Underlaget till priserna är köparnas prislistor och VMF Qberas stambank för Mellansverige. Avsmalningen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norr och för låga i söder.
• Massaved anges exklusive transportavdrag. Norr om E18 tillämpas transportavdrag om inte annat anges.

FOTNOTER:
1Transportavdrag på timmer, varierande pga avstånd.
2 VVDS=Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening. Ej transportavdrag.
3 Ej transportavdrag.
4 Transportavdrag tillämpas.

 

SKOGEN 6-7/2018

 

Bild för Lars Åkerman
Lars Åkerman
Frilansjournalist