Jämförpriser februari 2011

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat

SNITTPRISER • 17 JANUARI 2011

Pris i kr/m3 fub. exkl. moms

 TallGran
Billerud574438
Holmen, Norrbotten516402
Norra Skogsäg, Luleålistan523394
SCA, Norrbotten530395
Sveaskog, Norrbotten534402
Holmen, Västerbotten516402
Norra Skogsäg, Skellefteålistan523394
SCA, Västerbotten530407
Sveaskog, Västerbotten532405
Norrskog, S. Lappland484400
   
Holmen, Västernorrl/Jämtl501421
Norrskog, Kustlistan479418
SCA, Västernorrland502414
Stora Enso, Jämtland479404
SCA, Jämtland502414
Holmen, Härjed/Dal/Gästr509414
Holmen, Hälsingl/Medelp484416
Stora Enso, Hälsingland479404
   
Stora Enso, Dalarna459399
Sveaskog, Dalarna485428
Stora Enso, Gästrikland459399
Holmen, Uppland473427
Mellanskog, Uppl/Sthlm467425
   
Sveaskog, Sörm/Närk/S.Värm481439
Stora Enso, N. Mälardalen 1)457421
Holmen, Västmanland469436
Mellanskog, Västmanland467425
Sveaskog, Västmanl/Uppl472419
Holmen, N. Örebro469436
Mellanskog, N. Örebro467425
Mellanskog, S. Örebro, S. Värml481441
Stora Enso, Örebro437411
Mellanskog, N. Värmland467425
VVDS, V. Värmland 2)446437
Stora Enso, Värmland464438
Stora Enso, Sörmland468429
Holmen, Sörmland/S. Örebro469436
Mellanskog, Sörmland481441
   
Stora Enso, V. Götaland478478
Vida, SkaraborgListorna ej klara vid tidningens tryckning.
Sveaskog, Skaraborg463471
Sveaskog, GötalandNy lista på gång
Holmen, Norrköping531488
Holmen, Tranås531488
Holmen, Vimmerby531488
Södra, Götaland 3)528495
Vida, SmålandListorna ej klara vid tidningens tryckning.
Mellanskog, Gotland485424
MASSAVED • 17 JANUARI 2011

Pris i kr/m3 fub. exkl. moms.

 BarrGranBjörk
Billerud330330
Holmen, Norrb/Västerb330330
Norra Skogsägarna350350
SCA, Norrb/Västerb330330
Sveaskog, Norrb/Västerb330330
    
Holmen, Västernorrland326338326
Norrskog , Västernorrland350362350
SCA, Västernorrland330342330
Holmen, Hälsingland330345330
Holmen, Härjed/Dal/Gäst330345330
Stora Enso, Häls/Härjed330345325
Mellanskog, Häls/Härjed330345330
 
Mellanskog, Dalarna/Gästr330345330
Stora Enso, Dalarna/Gästr330345325
Sveaskog, Dalarna/Gästr330345325
Holmen, Uppland315330315
Holmen, Västmanland315330330
Mellansk, Västmanl/Uppl315330330
    
Sveaskog, Uppland315330330
Mellanskog, Mälardalen315330330
Stora Enso, Mälardalen 1)315330310
Sveaskog, Västml/Söderm315330330
Holmen, Sörmland315330330
    
VVDS, V. Värmland 2)330345330
Mellanskog, Värmland330345330
Stora Enso, Värmland330345325
Sveaskog, Värmland330345325
Sveaskog, Örebro315330330
Stora Enso, Örebro315330310
Holmen, Örebro315330330
Mellanskog, Örebro315330330
Stora Enso, Bohus/Dalsl350365330
    
Holmen, Östergötland350365330
Sveaskog, Östergötland350365330
Holmen, Småland350365330
Vida315330330
Södra, Götaland350365330
Mellanskog, Gotland315330330
Sveaskog, Skaraborg350350330
Sveaskog, Götaland350365330
    
FÖRKLARINGAR

SNITTPRISER:
Snittpriser:
• Listan återspeglar priset per kubikmeter när ett normalbestånd avverkas. Timrets längd, kvalitet, diameter och andel massaved vägs samman.
• Gäller avverkningsuppdrag.
• Exkl. avverkningskostnader
• Underlaget är köparnas prislistor och VMF Qberas stambank för Mellansverige. Avsmalningen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norr och för låga i söder.
• Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat.
• Massaved anges exkl. transportavdrag. Norr om E 18 finns transportavdrag, vilket förklarar det högre priset hos t.ex Mellanskog.

1) Uppsala, Stockholm och Västmanland.
2) Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening.
3) Åtvidaberg/Kinda.

SKOGEN 1/11

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb