Ek är vår hårdvaluta

Lunden bakom bostaden avgjorde saken. Marianne och Karl-Gustaf Nilsson vid Skårebo Gård i Nybro beslöt sig för att avverka ek och annat löv när lunden inte längre syntes för alla träd.

Själva lunden med ekar som möjligen är från Drottning Kristinas tid fick förstås stå kvar men området rensades och markerna med 95 hektar blandskog har gallrats. Det blev en del ek.
–Vi ringde till skogskontoret hos Kährs och frågade till råds, berättar Karl-Gustaf  Nilsson. Vi fick kontakt med timmerinköparen John Ahlgren som kom ut hit och visade hur vi skulle aptera till rätta längder. För Kährs ligger spannet mellan 260 och 290 cm. Sprickorna uppstår när trädet faller, tillägger Carl-Gustav Nilsson och visar på några stockändar. Inom 14 dagar hämtar Kährs partiet. Och det tycker jag är fin service.

När Domänverket 1991 sålde av gods och gårdar inför sin avveckling, köpte Marianne och Carl-Gustav Nilsson delar av markerna kring det gamla kaptensbostället i Skårebo, Nybro. Här arrenderade Karl-Gustaf Nilssons far tidigare gården. På de 95 hektaren skog har de bedrivit barrskogsbruk, eftersom Domänverket hade låtit avverka den grova ekskogen. Men ekarna självsår sig bra, och nu drygt tjugo år senare började det bli hög tid att gallra. På 17 hektar kommer nu yngre ek att gallras och skötas för framtiden.

Lunden bakom bostadshuset hade en parkanläggning med många olika sorters träd. Lunden behövde röjas från både ädellövträd och en hel del sly. Nu kan familjen se genom den tidigare snåriga lunden fylld av olika trädslag med flera hundra år på nacken. Trots försäljningen till Kährs står även ekar kvar i skogen till glädje för människor och djur, de var för gamla att användas av industrin. Andra står kvar som ”sentimentalträd”, som Karl-Gustaf Nilsson uttrycker det.

Leif Svensson, skogsentreprenör med företaget ”Handel med ek” i Högsby, Kalmar län, avverkar enbart ek sedan 30 år tillbaka. Hälften av uppdragen är ”plock”, eller gallring, hälften traditionell avverkning.

Leif Svensson menar att skogsägarna är glada att bli av med eken. Dels för gallringen, dels för ekonomin. Det är helt och hållet priserna som styr avverkningen, menar han och konstaterar en ökning för avverkad ek de senaste sju till åtta åren. Många skogsägare med ek är inte aktiva odlare, utan kan behöva uppmuntras till avverkning. Den sker alltid motormanuellt där ekens diameter är minst 25 cm men helst över 40 cm för finare kvalitéer. Men ek växer varierande fort, med stort behov av luft, jord och framför allt vatten. Trots plockarbetet blir det alltid ett överskott för skogsägaren när kostnaden för Leif Svenssons tjänster är avdragna. Då räknar han på två man som i snitt avverkar 25 till 35 kubikmeter per dag, ibland mer.

Text och foto: Christina Fagerström
 

Tre typer av stöd
Karl-Gustaf Nilsson använder, efter ett tips, Skogsstyrelsens ”Stöd för att bevara och utveckla skogens mångfald”. Stödet var inte avgörande för avverkningen men var en igångsättare.
Det finns tre typer av stöd: Schablonersättningar, arealstöd och målklassning. Den senare är fulltecknad men övriga två går fortfarande att söka för skogsägare. Gå in på www.skogsstyrelsen.se, klicka Äga och bruka–Stöd och bidrag–Bevara skogens mångfald. Stödet kan till exempel användas för att avverka yngre träd runt äldre hagmarksträd.

SKOGEN 6/2012

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb