Dessa fick Föreningen Skogens utmärkelser 2017

Varje år uppmärksammar Föreningen Skogen personer som gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna och skogsbruket. Den 25  april delade H.M. Konung Carl XVI Gustaf ut Greve Carl Bernadottes Skogspris och två stycken Guldkvistar, denna gång för första gången till en organisation. Här är årets pristagare!

Emma BerglundEmma Berglund, mottagare av Greve Carl Bernadottes Skogspris

Europeiska unionen har 16 miljoner enskilda skogsägare i 28 länder. Om alla dessa skogars möjligheter ska tas tillvara måste skogsägarna vilja det tillsammans. Tillsammans kan de också förklara både skogens möjligheter och begränsningar för en stundtals okunnig omvärld.

Som ledare för den Europeiska Familjeskogskonfederationen, CEPF, har Emma Berglund axlat den manteln. Förutsättningarna i länderna är vitt skilda, så det är en tuff utmaning.

Men redan efter en begränsad tid som generalsekreterare för CEPF har Emma utvecklat organisationen och nya relationer med markägarorganisationer, skogsindustri, liksom tjänstemän och politiker i EUs institutioner i Bryssel. Med intellektuell skärpa och utan att vika i debatten har hon vunnit respekt i den ibland mycket tuffa lobby-atmosfären. Hon får kommunikation och samarbeten att flyta, inte minst med god trivsel som drivkraft.

Sverige och Europa har i Emma fått en kraft och en personlighet att på plats i Bryssel förklara vad hållbart skogsbruk är i praktiken. Hon tjänar som en stor källa till inspiration inte minst för unga och för Skogssverige om hur vi kan dela med oss av kunskap och bygga gemenskap över gränser.

Claes LöfrothClaes Löfroth, mottagare av Guldkvisten

Ett hållbart, biodrivet och fossilfritt samhälle – det är skogssektorns vision. Ett viktigt område för att nå dit är att utveckla de omfattande transporterna av skogsprodukter.

Claes Löfroth har som forskare under mer än ett kvartssekel passionerat arbetat för att minska miljöpåverkan och samtidigt sänka kostnaderna för skogsbrukets transporter, framför allt på vägarna men också i skogen.

Han har varit ledande i arbetet för 74-tons bruttovikt på lastbilar, en ökning som tydligt sänker utsläppen för en transporterad produkt. Han har varit drivande när det gäller såväl bränslesnål körning som optimalt ringtryck på virkesfordon. Han har tagit initiativet till utvecklingen av längre virkesekipage som kraftig minskar utsläppen och han har tagit fram underlag för många andra miljökloka beslut i transportfrågor.

Claes Löfroth har under årtionden varit en stark drivkraft för att öka skogssektorns bidrag till ett klimatanpassat samhälle.

Scouterna, mottagare av Guldkvisten

Scouter

Världens befolkning växer. Välståndet i världen växer. Det ställer stora krav på ett hållbart samhälle, och skapar därmed ett stort tryck på våra förnybara naturresurser, lokalt och globalt. För att vi ska klara utmaningarna krävs en engagerad och kunnig förvaltning av naturens resurser. Klarar de nya generationerna den utmaningen?

Scouterna är en förebild när det gäller att skapa engagemang hos unga. Och det är ute på plats som engagemanget för naturen föds. Där ute i skogen möter ungdomarna naturen och dess utmaningar, och lär sig se dess möjligheter och begränsningar. Scoutrörelsen har redan guidat många ungdomar till att bli ansvarstagande naturförvaltare i vuxenlivet. Därför är det glädjande att man också lyckas vända utvecklingen: I en allt mer urban värld får Scouterna upp ungdomarnas ögon för skogen, dess möjligheter och begränsningar – både i privatlivet och vid byggandet av vår värld.

Scouterna spelar en viktig roll för att forma framtidens ansvarsfulla naturförvaltare, både som yrkesfolk och en klok allmänhet.

Scouterna får Guldkvisten [Twitter]

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb