Att  vänta  kan  innebära  risker

Det har skett några förändringar i SKOGENs prislistor den här månaden. Bakgrunden är att köparna vill ha timmer, men helst inte så mycket massaved och bränsleved, eftersom det redan finns ett så stort utbud av lägre virkeskvaliteter på marknaden. 
Holmen har en ny prislista i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Granmassaveden sorteras inte längre ut, vilket får till följd att det bara finns ett barrmassavedspris – som har sänkts. Talltimmerpriset är också något sänkt. En annan förändring är att pris­listan för grantimmer numera är mer differentierad, vilket får till följd att slutavverkningspriset på gran i vår beräkning har höjts.
Holmen har även sänkt massavedspriset i Väst­manland, södra Stockholm, Örebro och Södermanland, men har däremot höjt grantimmerpriserna i Östergötland och Småland.

Södra var den aktör i Götaland som var först ut med att höja listpriset på grantimmer i september. Uppenbarligen räckte inte det för att få igång kontrakteringen i den takt som Södra behöver, så den 2 november höjdes det med ytterligare 30 kronor. Dessutom höjdes klentimmer och kubb med 25 kronor.
Bränsleveden sänktes dock med 30 kronor per kubik från den 28 september. 
På sidorna 16-17 finns intervjuer med branschfolk kring hur man som skogsägare ska agera i detta läge. För den som måste rädda virkesvärdet på grund av insektsangrepp finns inte så mycket att fundera på. 
För andra kan det vara ett svårare beslut om man ska avverka eller inte.
Jag tror att det gäller att lyssna lite lagom mycket på inspektorer, inköpare och rådgivare och att alltid tänka på vem som betalar deras lön. Råden kan vara präglade av vilken typ av virke industrin vill ha, en industri som i stort sett aldrig står still. Exempelvis vill massaproducenterna inte bara ha massaved från slutavverkningar utan behöver även den fiber som finns i yngre träd.
Sågverken vill ha lagom grova stockar, vilket syns på prislistorna genom att både klenare och grövre stockar betalas sämre.

Samtidigt tycker jag mig i rådgivarkören höra en ton som med åren blivit allt starkare och som jag tror är värd att lyssna på. Den påpekar den ökade risken av att vänta med att ta hem vinsten i skogen när klimatförändringarna gör att risken för skador av bland annat storm och insekter ökar. 
Som skogsbrukare får du under många år investera pengar i ett bestånd. Väntar du för länge med slutavverkning finns risken att det inte blir någon vinst.
Det låter som ett lätt avgörande, men personligen tycker jag inte alltid att det är det. Det handlar om bedömningar och det är mycket som ska vägas in.

Minus
Angreppen av granbarkborre i Götaland är värre än vad man tidigare trott, visar Södras nya inventering. 

Plus
Filmen ”Aspen – Populus tremula” från SLU och Skogforsk rekommenderas. Mig gav den en ny syn på trädslaget.

SKOGEN 11/2020

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb