Wilhelm är jägmästare och projektkoordinator i nationella skogsprogrammet

1 februari 2017 Under åren 2008-2013 utbildade sig Wilhelm Magnusson till Jägmästare vid SLU i Umeå och är nu anställd som departementssekreterare och projektkoordinator på Regeringskansliet. - Jag är stolt över att jobba med skog och det nationella skogsprogrammet. Skogen är viktig för Sverige!

Wilhelm är jägmästare och projektkoordinator i nationella skogsprogrammet

Wilhelm Magnusson är anställd som Departementssekreterare och projektkoordinator i arbetet med det nationella skogsprogrammet på Näringsdepartementet, enheten för skog och klimat.
 
Skoglig kompetens till Regeringskansliet
– Mitt dagliga arbetet handlar om att ta fram underlag till den politiska ledningen, i mitt fall till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Det kan även vara till andra statsråd då de behöver underlag till någon av de frågor som vi behandlar på vår enhet. Mitt arbete inom det nationella skogsprogrammet innebär att hålla kontakt med branschen, civilsamhället, berörda departement och myndigheter samt att arrangera möten och konferenser. Det har även handlat om att ta fram informationsunderlag och förbereda underlag till den politiska ledningen. Detta har upptagit mycket av min tid det senaste året. Jag måste även flika in att jag inte haft många tråkiga dagar på jobbet, vilket nog har med variationen av arbetsuppgifter att göra. Jag hoppas fler med skoglig bakgrund söker sig till Regeringskansliet. 

Att följa och arbeta med det nationella skogsprogrammet är otroligt intressant och roligt. Arbetet  kan liknas vid en lång hearing där aktörer från skogens hela värdekedja har deltagit. Det är tydligt att det finns ett stort engagemang beträffande skogens olika värden, på många olika nivåer och ur många olika synvinklar.
 
Bra att kombinera Jägmästare-examen med andra kompetenser
Jag utbildade mig till Jägmästare vid SLU Umeå 2008-2013. Jag  passade även på att läsa kurser i Alnarp och skrev mitt examensarbete i Ultuna. Det berodde på att de kurser jag ville läsa fanns på olika orter.

En kurs som jag uppskattade mycket och har stor nytta av idag är national and international forest policy”, dvs nationell och internationell skogspolitik, som jag läste  i Alnarp. Jag har även läst enskilda kurser i nationalekonomi, media– och kommunikationsvetenskap och tyska vid Umeå universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet.  Jag tänker att det är bra att blanda kompetenser och kunskap, om inte för sin egen skull, så för att i större utsträckning förstå andra perspektiv och tankegångar bättre. 

Regeringskansliet är en bra arbetsplats för den kompetens som en jäg- och/eller skogsmästare har, även fast det är en hel del nya saker att lära sig, och jag kan verkligen rekommendera fler att söka sig hit. SLU och Jägmästarprogrammet har gett mig och många andra jägmästare en bra grund att stå på, oavsett om man arbetar på ett departement, med logistik eller som virkesköpare. Jag tror även att tvärvetenskaplighet är viktigt i utbildningen, dvs att blanda perspektiv och utgångspunkter. Jag tror det kommer behövas mer av det i framtiden för att lösa de utmaningar vi står inför

Skogsprogrammet stimulerar även andra politiska satsningar
Regeringen arbetar i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Det är bra att Sverige åtar sig detta eftersom det också bidrar till att stimulera flera andra strategiska satsningar och politikområden som t.ex klimat- och miljömål, landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling av export, besöksnäring med mera. Nationellt skogsprogram är ett internationellt begrepp och ett arbetssätt som finns i ett stort antal länder och det kan användas bland annat för jämförelser av olika länders arbete och visioner för skogen.

Skogsprogrammets vision lyder: ”Skogen – det gröna guldet – ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Jag är stolt över att jobba med skog och det nationella skogsprogrammet. Skogen är viktig för Sverige!

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb