Welcome to the Woods!

12 oktober 2020 Vilka unga ska utveckla landsbygden – och hur? Den demografiska utmaningen i Dalarna ökar där färre unga ska försörja fler äldre. Samtidigt finns i länet arbetsgivare på frammarsch som investerar i ny teknik och satsar på att vara attraktiva arbetsgivare. Eleverna – framtidens arbetstagare behöver mer kunskap för att kunna göra medvetna studie- och yrkesval. Mer samverkan mellan arbetsliv och skola är en nyckel i kompetensförsörjningsfrågan, därför
är Dalarnas studie- och yrkesvägledare welcome to the woods. / Arbetsmarknadskunskap, Fiskarheden och Falun Borlänge-regionen

”- Dalarnas studie- och yrkesvägledare är nyckelpersoner när det kommer till att ge elever möjlighet till medvetna studie- och yrkesval” säger Ingrid Saksvik, verksamhetsledare för Arbetsmarknadskunskap i Dalarna.

Att arbetsgivare ställer upp och drar sitt strå till stacken är en avgörande
faktor för att vi ska lyckas få ihop det knepiga samhällspussel som är
kompetensförsörjningsfrågan. Som ett steg i detta bjuds Dalarnas studie- och yrkesvägledare in till en SYV-dag hos Fiskarheden Trävaru i Transtrand den 19 oktober.
Det är en unik möjlighet att se den högteknologiska verksamheten hos
Fiskarhedens Trävaru i Transtrand som under de senaste åren genomgått stora utvecklingsprojekt för att ligga i framkant vad gäller ny teknik.
Företaget jobbar på en internationell arena där en majoritet av produkterna går på export.

Johan Wedde, HR-chef vid Fiskarheden välkomnar initiativet; ”- Kompetensförsörjning är en av våra viktigaste frågor idag och när vi rustar för framtiden. Vi ser fram emot att ta emot Dalarnas Studie- och yrkesvägledare hos oss och hjälpa till att bredda bilden av Dalarnas arbetsmarknad och vad vår verksamhet innebär idag.”

Under dagen får studie- och yrkesvägledarna också ta del av en föreläsning om urbanisering och hur det kommer sig att så många unga väljer bort möjligheter på landsbygden för städerna. Genom en föreläsning av Lotta Svensson som forskat i ämnet får deltagarna en uppdaterad bild av utmaningen kring kompetensförsörjningsfrågan och landsbygdsperspektivet.
Föreläsningen lyfter också perspektiv kring hur vi kan jobba tillsammans för att stärka de unga som väljer att stanna på landsbygden.

Dalarnas SYV-dag
När: 19 oktober kl 09:30-15:00
Var: Fiskarheden Trävaru, 780 68 Transtrand
Hur: Journalister som vill delta på plats anmäler sig till ingrid.saksvik@fbregionen.se senast den 15/10.

Arbetsmarknadskunskap är arbetsgivarens röst in i klassrummet. Elever ska få möjlighet att göra medvetna studie- och yrkesval och få upp ögonen för möjligheten till ett bra liv i regionen.
www.arbetsmarknadskunskap.se

Fiskarhedens Trävaru AB med sina kvalificerade skogstjänster arbetar varje dag för att skapa en kvalitetsprodukt som är attraktiv i hela världen.
www.fiskarheden.se

På grund av rådande omständigheter har eventet ett begränsat antal deltagare och vi ser till att regler och restriktioner efterlevs under dagen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb