VMF Syd satsar på bättre skördarmätning och aptering

18 januari 2018 VMF Syd startar från 1 januari 2018 en ny avdelning som kommer att arbeta med skördarrevision och utbildning. Den nya enheten kommer inledningsvis att bestå av fem revisorer men planerna är att kunna växa, i takt med att efterfrågan ökar. / VMF Syd

Förändringen är ett sätt att möta ett ökat behov från skogsbruket av att kvalitetssäkra skördarnas mätning samt att arbeta med uppföljning och utbildning i aptering och virkestillredning.

Intresset för att kvalitetssäkra skördarnas mätnoggrannhet har stadigt vuxit de senaste åren och VMF Syd har tidigare erbjudit liknande tjänster. Förändringen innebär en förstärkning av resurserna och en sammanhållen organisation för denna verksamhet.

  • Vi ser en stor efterfrågan på tjänster som syftar till att både förebygga virkesfel och för att aptera virke rätt. Med vår unika kompetens runt virkesmätning kan vi på detta sätt bättre hjälpa entreprenörer att leverera rätt virke till industrin och samtidigt maximera värdet av skogen säger Anders Svensson, VD för VMF Syd.  
  • Vi får mycket bra respons av både maskinförare och personal hos skogsföretag och sågverk när vi visar på vilka möjligheter som finns idag att säkerställa rätt aptering, rätt mätning och förebygga virkesfel säger Jonas Hemmingsson, chef för enheten skördarrevision och utbildning. Vi har idag ett bra koncept för både kontinuerlig uppföljning, återkoppling och utbildning som också kan anpassas till respektive företag.   

För mer information vänligen kontakta: Anders Svensson, VD VMF Syd, tel: 070-334 74 96, Jonas Hemmingsson, chef för avd. Skördarrevision och Utbildning, tel: 076-829 98 83, Johan Adolfsson, mätteknisk chef, tel: 070-646 18 26.

VMF Syd är ett opartiskt serviceföretag inom skogsnäringen inriktat på mätning av skogsråvara. Verksamhetsområdet omfattar större delen av Götaland. VMF Syd är en ekonomisk förening som ägs gemensamt av säljare och köpare av skogsråvara och har ca 115 medlemmar. Vi arbetar utan eget vinstintresse. Antalet anställda är cirka 215, varav ca 200 virkesmätare.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb