Virkesbörsen bygger ny digital marknadsplats för framtidens virkesmarknad

1 juni 2017 Virkesbörsen, den enda fristående och oberoende prisjämförelsesajten och marknadsplatsen för virke i Sverige, har genomfört en framgångsrik finansieringsrunda och tagit in totalt 4.5 miljoner kronor från såväl privatinvesteraren Olof Hallrup och Almi Invest. I samband med detta lanserades en helt ny plattform på www.virkesborsen.se där skogsägare enkelt kan ta in och jämföra anbud från olika skogsbolag för att säkerställa en god lönsamhet i skogsbruket. I samband med finansieringsrundan har styrelsen också förstärkts med ytterst kompetenta medlemmar. / Virkesbörsen

Virkesbörsens prisjämförelse lanserades 2015 och blev snabbt mycket populär bland skogsägare och virkesköpare.  Under 2016 lanserades en enkel beta-version av marknadsplatsen. Den har nu utvecklats och gjorts betydligt mycket mer funktionell.

– Jag är väldigt glad och stolt över att tagit över VD-rollen och varit med och grundat Virkesbörsen och ser fram emot att växa Virkesbörsen in i framtiden. Allt fler skogsägare bor inte på sina skogsfastigheter, använder allt mer digitala informationskällor och samtidigt ökar efterfrågan på virke i och utanför Sverige. Virkesbörsen spelar en viktig roll i gränssnittet mellan skogsägare som vill göra goda affärer och virkesköpare som möter en allt tuffare konkurrens om virket. Skogsägare använder Virkesbörsen gratis och säkerställer enkelt god lönsamhet på sina avverkningar men även virkesköpare har mycket pengar att spara genom att använda Virkesbörsen, säger Adam Aljaraidah, VD Virkesbörsen.

I samband med den genomförda finansieringsrundan förstärktes styrelsen med Sven Wird, mångårig teknisk direktör på Holmen och styrelseledamot på Sveaskog, som ordförande. Privatinvesteraren Olof Hallrup tar plats som ledamot i styrelsen och det gör även Erik Ydrén från Almi Invest. Både har mycket gedigen kompetens inom skog och skogsbruk men även från att bygga framgångsrika företag. Plats i styrelsen tar också Per Hedberg i egenskap av medgrundare och bred skogsindustriell bakgrund.

–Nu har vi har alla förutsättningar för att faktiskt kunna göra den svenska virkesmarknaden mer transparent och lättillgänglig för alla aktörer. Det behövs en mer välfungerande virkesmarknad för att möjliggöra nya produkter från skogen som kan ersätta fossilbaserade råvaror. Vi kommer att vara på Elmia Wood 7-10 juni för att presentera vår nya digitala marknadsplats och berätta mer om Virkesbörsen. Varje träd är unikt och nu ger vi de svenska skogsägarna möjlighet att värdesätta det, säger Adam Aljaraidah, VD Virkesbörsen.

För ytterligare information
Adam Aljaraidah, VD och grundare Virkesbörsen, 072 242 44 16, adam.aljaraidah@virkesborsen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb