Vill du bidra med workshop under konferensen?

14 oktober 2014 Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet planerar nu nordens största konferens, Ute är inne, med utomhusbaserade workshops i Linköping 17 - 18 september 2015. Temat är: Plats – Lärande – Integration. Utomhusbaserat lärande med internationell utblick – från idéer till verklighet. Konferensen vänder sig till personal inom skola, lärarutbildningar, skolhälsovården, arkitekter, naturvårdsförvaltare, naturskolor, naturum och ideellt engagerade inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning. Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse för att bidra med en eller flera workshops under de två dagar konferensen pågår. Efter anmälan tar Utenavet ställning till vilka workshops som ska ingå i konferensprogrammet. Antalet anmälda deltagare till din workshop avgör i slutänden om den blir av. Anmälan om att få hålla workshop gör senast 7/12 på www.utenavet.se

Vill du bidra med workshop under konferensen?

Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet planerar nu nordens största konferens med utomhusbaserade workshops i Linköping 17 – 18 september 2015.

Konferensen vänder sig till:

 • skolledare, pedagoger och övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola, samt lärarutbildningar och skolhälsovården.
 • landskapsarkitekter, arkitekter, planerare, naturvårdsförvaltare, naturskolor, naturum och andra som arbetar med utvecklande utemiljöer för barn och unga.
 • alla som är ideellt engagerade exempelvis inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning.

Tidigare Ute är inne-konferenser i Linköping, Norrköping och Malmö har lockat ca 1000 deltagare. På www.utenavet.se kan du läsa mer om tidigare konferenser.

Konferensen handlar om hur utemiljön i skola och förskola (0-18 år) kan fungera som plats för integrerat lärande över ämnesgränserna. Och om metoder för hur utemiljön samtidigt kan fungera som färgstark arena för olika kulturer och traditioner att mötas och samverka.

Upplevelser i utemiljön kan erbjuda ett variationsrikt lärande där boklig bildning växelverkar med sinnliga erfarenheter – känsla, handling och tanke förenas.

Vid 2015 års konferens i Linköping koncentrerar vi oss på pedagogiska möjligheter i stadsnära kulturlandskap och andra spännande platser i och kring staden i syfte att nå målen i läroplanerna Lpfö 98 (rev 2010), Lgr 11 och Gy 11.

Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse för att bidra med en eller flera workshops under de två dagar konferensen pågår. Efter anmälan tar Utenavet ställning till vilka workshops som ska ingå i konferensprogrammet. Antalet anmälda deltagare till din workshop avgör i slutänden om den blir av.

Detta gäller för workshops och för workshopledarna

 • Workshopen är 1,5 tim eller 3 tim.
 • Lokal är utomhus oavsett väder.
 • Under eller i slutet av workshopen ska deltagarna ha möjlighet att reflektera över innehållet när det gäller barn och elevers lärande.
 • Deltagarna ska i samband med workshopen få en lista över de olika aktiviteter som genomförs under workshopen. Syftet är att deltagarna ska slippa göra minnesanteckningar ute i fält för att kunna delta fullt ut.
 • Innehållet i workshopen ska ha kopplingar till aktuella läroplaner för förskola, grundskola och gymnasium.
 • Målgrupp anges vid anmälan. T.ex. förskola, förskoleklass, f-3. 4-6, 7-9, gymnasium, grundskola f-6, 4-9, skolledare, planerare, arkitekter.
 • En workshopledare får delta gratis på konferensen vilket innebär att du kan anmäla dig precis som deltagarna till workshops och konferensmiddag utan kostnad. Det är viktigt att ange att du är workshopledare vid anmälan som deltagare till workshops.
 • En workshopledare får resan betald under förutsättning att det billigaste och miljövänligaste alternativet är valt.
 • En workshopledare får boende för en natt betalt.
 • Originalkvitton skickas till: Akademikonferens, Box 7059, 750 07 Uppsala
 • Är ni två ledare på Workshopen får endast den ena det ovan nämnda betalt.
 • Workshopen har max 25 deltagare. Vid anmälan finns möjlighet att ange om du önskar dubblera workshopen om den gränsen skulle överskridas när deltagarna anmäler sig. Vid dubblering kommer du att hålla två likadana workshops vid olika tillfällen.
 • Vid urvalet av workshops kommer temat (lärande, plats, integration) för konferensen vara utslagsgivande.
 • Innehållet i din workshop ska beskrivas med max 1000 tecken. Det är denna text som potentiella deltagare ska läsa i konferensprogrammet och ligger till grund för deras val av workshop.
 • Anmälan om att få hålla workshop gör senast 2014-12-07  på www.utenavet.se
 • Urvalet görs av Utenavet och meddelande om din workshop antagits till konferensprogrammet skickas senast 2015-01-15 via mail.
 • Start för deltagarna att anmäla sig till konferensen är 2015-01-25  och sista anmälningsdag är 2015-08-20
 • Senast 2015-09-01  får du meddelande om din workshop har tillräckligt många deltagare, behöver dubbleras eller ställas in p.g.a. för få deltagare.

Utenavets medlemsorganisationer

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb