Vilade Linné i skuggan av Blå Jungfruns ekar?

6 februari 2017 Sägner och vidskepelse omger granitklippan i Kalmarsund. Nu har skogstillståndet i nationalparken undersökts av studenter. / Linnéuniversitetet.

– Blå Jungfrun är otillgänglig men en häftig plats att vistas på, säger Håkan Abrahamsson som genomfört studien.
 
I ett examensarbete på Skogs och träprogrammet har skogstillståndet på ön Blå Jungfrun undersökts. Nationalparken är svårtillgänglig och därför inte så väl undersökt avseende skogen. Tidigare studier på ön har bland annat behandlat arkeologi, växter och djur.
 
– De äldsta undersökta ekarna var närmare 350 år gamla. De äldsta undersökta tallarna var över 200 år gamla. Medelåldern på alla undersökta träd var närmare 150 år. Den höga åldern beror på den låga graden av mänsklig störning, säger Håkan Abrahamsson.
 
Läs mer
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2017/vilade-linne-i-skuggan-av-bla-jungfruns-ekar
Hela examensarbetet kan laddas ner här: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A949336&dswid=-5524
 
Kontakt
Håkan Abrahamsson
Student Linnéuniversitetet
ha.ekaryd@gmail.com
Tel 0705-199 180
 
Rikard Jakobsson
Universitetslektor
Institutionen för skog och träteknik
Linnéuniversitetet
rikard.jakobsson@lnu.se
Tel. 0470-708133

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb