Vi har aldrig haft så mycket skog som nu.

10 februari 2006 Skogsdirektör Stefan Wirtén, Skogsindustrierna skriver att vi har mer virke än någonsin tidigare i Sverige. Skogstillväxten är idag cirka 105 miljoner kubikmeter, medan den årliga avverkningen de senaste åren uppgått till 80-85 miljoner kubikmeter.,

stefan Wuirtén, Skogsdirektör på Skogsindustrierna bemöter ett inlägg i SvD av Klas Ancker (måndag (23/1) som skrev om att skogen för” många av oss ”en sann,lycka för själen med långtidsverkan”.,,Till det ,vill Stefan Wirtén lägga lägga den stora nytta som skogen,gör som råvara för papper, trävaror och i ökad,utsträckning också som,bioenergi.,,Han bemöter också Klas Anckers påstående fel om, att den svenska skogen skulle vara på väg,att ta slut. ,,Enligt Wirte´n finns det i dag finns mer virke,i våra skogar än någonsin,tidigare i Sverige. Skogstillväxten,är i dag cirka 105,miljoner kubikmeter,,medan den årliga avverkningen,de senaste åren,uppgått till 80–85 miljoner,kubikmeter.,,Det är inte heller så att,skogen håller inte heller på att förvandlas till en ensidig,plantageskog. Av den svenska skogsarealen är,i dag, sex miljoner av 23 miljoner hektar,,skyddad från avverkning,– genom både lagkrav och,frivilliga avsättningar.,I Sverige bedrivs dessutom samma skogsvård på all skogsmark.,Samma dubbla mål gäller,överallt: en effektiv produktion,ska kombineras,med en god naturvård.,För den som vill finns,det därför stora mängder,skog där det går att ströva,fritt, samtidigt som det,svenska skogsbruket kan,fortsätta att vara en av våra,allra viktigaste näringsgrenar,och exportindustrier säger Stefan Wirtén på insändarplats i SvD den 8 februari.,,,Ivar Palo
,SkogsSverige

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb