Vi byggde SkogsSveriges webbplats

27 maj 2016 Vi på SLU:s IT-avdelning i Umeå byggde webbplatsen och lade ner ett mycket omfattande arbete med en ny teknik, kallad Cold Fusion, i samverkan med databaser. Det blev ett helt dynamiskt system medan omvärlden använde statiska html-sidor. Eftersom denna teknik var ny gick en stor del av vårt jobb ut på att bearbeta och lära ledare inom skogsbranschen vad den nya tekniken kunde medföra i form av möjligheter och problem. SkogsSverige grundades 1995 och 1996 skapades webbplatsen. Så här gick det till! / SkogsSverige

Vi byggde SkogsSveriges webbplats

Från SkogsSveriges start och de kommande åren utbildade vi en mängd kunder inom branschen i hur man skulle hantera de nya informationsmöjligheterna. Vi utbildade också forskare och forskargrupper inom SLU i den nya tekniken. Rektorn delade sedan ut ett fint pris till projektgruppen för SkogsSverige vilket gjorde att projektet fick ett bra erkännande inom hela SLU.

SkogsSverige fick även erkännande som en neutral aktör inom hela skogsbranschen, vilket jag själv upplevde som skogsägare vid försäljning av skog till skogsbolag. Otaliga möten genomfördes under ledning av alla projektledare som Skogsverige haft och på alla möten framgick det tydligt hur svårt det var för enskilda skogsägare att agera mot skogsköpare. Där fyllde SkogSverige en viktig roll.

Frågelådan blev en stor framgång. Vi la ner mycket jobb för att enskilda forskare skulle medverka och besvara frågor. Vi deltog till exempel vid en stor träff i Stockholm där man hade samlat alla frågelådor i Sverige för att diskutera strategier och lösningar.

Mitt jobb som systemansvarig medförde under åren ett omfattande arbete, först i samverkan med projektledare Eva Fridman, sedan för att sedan lära upp nästa projektledare Svante Lindroth och slutligen Ivar Palo.

SkogsSverige hade under min tid en mycket hög status inom skogsektorn och inom SLU och ett flertal skogsbolag använde man sig av SkogsSveriges nyhetsförmedling.

Lars Fällman, systemansvarig för SkogsSverige 1996-2011

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb