Välkomna att delta i Höstförsöket 2017

11 augusti 2017 Vill du och dina elever delta i riktig forskning?! Då är ni välkomna att anmäla er till Höstförsöket 2017! Ni lär er mer om vetenskapliga metoder, om årstidsväxlingar och om klimatförändringens effekter. Dessutom bidrar ni till dagsaktuell klimatforskning. Höstförsöket leds av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Sista anmälningsdag är den 1 september.

Välkomna att delta i Höstförsöket 2017

Hur vet träden när det är höst?

För femte året i rad ordnar vi massexperimentet Höstförsöket. Årets experiment fortsätter på samma tema som tidigare: Hur vet träden när det är höst? Tack vare att tusentals elever deltagit tidigare år har vi unika, landsomfattande forskningsdata att analysera. I våras presenterade vi exempelvis resultat från Höstförsöket på den stora vetenskapliga konferensen EGU i Wien (Ladda hem Höstförsökets poster från EGU-konferensen, 2MB pdf-fil). Denna kunskap är grundläggande för att förstå hur klimatförändringen påverkar växtsäsongens längd och allt som hör ihop med det.

Hur går Höstförsöket till?

I Höstförsöket gör ni regelbundna observationer (gärna minst en gång i veckan) av höstlövsfärgernas utveckling och rapporterar in era data till oss. Vi prioriterar fem olika lövträd (asp, björkar, ek, lönn och rönn). Fullständiga instruktioner läggs upp på Höstförsökets hemsida och mailas ut till alla som anmäler sig!

I norra Sverige börjar höstlövsfärgerna i augusti och i sydligaste Sverige kring månadsskiftet september/oktober. Som längst kommer era observationer att pågå mellan 3 veckor till 2 månader beroende på hur många olika arter och träd ni observerar. Sista datum för inrapportering av era observationer är den 13 november.

För alla åldrar!

Elever i alla åldrar i hela Sverige är välkomna att delta. Det är lärarens uppgift att se till att uppgiften genomförs korrekt och passas in i undervisningen. Under tidigare år har allt från förskoleklasser till gymnasieelever som gjort projektarbeten deltagit i Höstförsöket. På hemsidan lägger vi upp dokument med lektionstips och bakgrundsinformation denna vecka.

Jag hoppas ni vill forska med oss! Sista anmälningsdag är den 1 september. Anmäl er här!

Ni anmäler er till Höstförsöket 2017 här:

http://www.slu.se/hostforsoket2017 

Höstförsökets egen hemsida:

http://www.naturenskalender.se/hf17.php 

Läs mer om ”Naturens kalender i skolan”:

www.naturenskalender.se/skola.php

Höstförsöket är en del av Naturens kalender och Svenska fenologinätverket.

Med vänlig hälsning,

Kjell Bolmgren

Samordnare för Svenska fenologinätverket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Enheten för skoglig fältforskning
Besöksadress: Svante Arrhenius väg 20A, Stockholms Universitet, Stockholm

Telefon: 018-671261
kjell.bolmgren@slu.sewww.slu.se

#slu40, www.slu40.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb