Välkommen till skogsriket Medelpad!

24 maj 2013 Jag vill som ordförande för skogsägarföreningen Norrskogs medlemmar hälsa Hembygdsförbundets riksstämma välkommen till Sundsvall och skogsriket Medelpad. Stämman har temat Skogen, och ingen plats kan då passa bättre att hålla stämma på än Sundsvall, skogsriket Medelpads huvudstad.

På slutet av 1800-talet var Sundsvallskusten världens sågverkstätaste område. Alla har vi nog hört de bevingade orden ”Och såg vid såg jag såg hvarthelst jag såg”. På 1900-talet tillkom massa- och pappersindustrin och nu på 2000-talet öppnas dörrarna till ytterligare användningsområden av skogsråvaran; textilier, kompositer, drivmedel mm. Vårt välfärdssamhälle byggdes upp med hjälp av skogen och skogsråvaran utgör också en viktig grund för framtidens hållbara samhälle och gröna ekonomi.

Medelpads landskapsblomma är gran. Med 49% av den stående volymen är granen det vanligaste trädslaget i länet. 30% är tall och 21% olika lövträd, mest björk. 42% av skogsarealen i Västernorrlands län ägs av 17 000 enskilda skogsägare, varav nästan tre fjärdedelar bor i samma kommun som skogen ligger.

Vår skog har ofta gått i arv från generation till generation. Den är en del av vårt levebröd och livsmiljö. Vi skördar den mogna skogen och planterar nya träd för kommande generationer. Vi har våra egna smultronställen som vi sköter med varsam hand. Det kan vara gläntan där änkan Anders-Stinas hus en gång låg eller stigen som leder till Gammelbodarna. Överallt finns minnena av våra förfäder och många av oss skogsägare är engagerade i hembygdsföreningen.

Att bruka skogen gör det möjligt för oss, och många andra, att leva ett bra liv på landsbygden. Med stolthet bidrar vi skogsägare till att skapa försörjning och underlag för en levande landsbygd. Av egen fri vilja tar vi vårt ansvar för de skogar och bygder som våra förfäder vårdat. Det finns i skogsdebatten krafter som vill införa ökad detaljreglering och sanktioner i skogspolitiken. Vi tror att det är fel väg. Det skulle ta ifrån oss vår inre drivkraft och glädjen att vara med och forma framtidens levande hembygd.

Välkommen till skogsriket Medelpad.

Gunnar Heibring, ordförande Norrskog

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb