Välkommen till Skogen i Skolans skrivtävling

22 april 2014 Skogen i Skolan i samarbete med Skogsstyrelsen utlyser en skrivtävling för landets elever i år 6-9. Vi vill fortsätta vårt samarbete med skolan och sprida intresse och kunskap om skog. Tävlingen syftar till att ge oss insikt i hur flickor och pojkar ser på skog och vi vet att eleverna är våra bästa lärare i att visa hur vi kan bidra till ökad skogskunskap. Vi hoppas också kunna bidra till ökad måluppfyllelse för skolans undervisning under åren 6-9. Välkomna med era bidrag!

Skogen i Skolan bjuder in till en skrivtävling för år 6-9!

  • Vi vänder oss nationellt till flickor och pojkar i år 6-9 för en skrivtävling.
  • Vi vill vidareutveckla vår samverkan med skolan och ta reda på hur vi kan bidra till skolans måluppfyllelse. Vi vill också få veta mer om elevers syn på skogen!
  • Din uppsats ska vara max 3 A4-sidor lång, typsnitt Times New Roman, teckenstorlek 12-14. Uppsatsen ska fånga läsaren och vara personlig!
  • Titeln på uppsatsen är ”Min bild av skogen”.
  • Skicka din uppsats via mejl till Skogen i Skolan, på skrivtavling@skogeniskolan.se
  • Av de 200 första inskickade uppsatserna utser vi ett vinnande bidrag som vinner 4000:- till sin klasskassa.
  • Bidragen ska vara Skogen i Skolan tillhanda senast 31 oktober 2014.
  • De inskickade bidrag kan komma att avkodas och då användas i syfte att ta reda på elevers syn på skog och hur vi kan sprida information och ge oss ökad kunskap om hur flickors och pojkars syn på skog kan skilja sig åt.

För mer information, kontakta Skogen i Skolans verksamhetsledare på nationellt kansli: Åsa Godeau, 08-412 15 60, asa@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb