Välkommen på invigningen av Sörgraninge mångfaldspark och två nya naturreservat i Ångermanland

13 augusti 2014 Tisdag den 19 augusti inviger SCA i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrlands län Sörgraninge mångfaldspark och två nya naturreservat. SCAs mångfaldsparker är större landskapsavsnitt på flera hundra hektar, där minst halva skogsmarksarealen ska avsättas eller skötas för att gynna natur- och kulturvärden. I parkerna ska vi använda oss av en mångfald av åtgärder och skötselmetoder för att förstärka de värden som redan finns och för att skapa nya.

Sörgraninge mångfaldspark är SCAs tredje park och omfattar 1 710 hektar. Den ligger i Sollefteå kommun, söder om Graningesjön intill väg 331. Mångfalds-parken binder samman tre naturreservat och under dagen invigs både parken och två nya naturreservat. Landskapet i området är mycket varierat och här finns t ex hänglavsrik barrblandskog på hög höjd, brandpräglade tallskogar och lövrika naturskogar. Här finns också flera vattendrag och gott om kulturlämningar.

Invigningarna förrättas av Monica Stridsman, Skogsstyrelsens generaldirektör, och Bo Källstrand, landshövding i Västernorrland. SCA berättar om naturvårdsarbetet i parken och länsstyrelsen om naturen i reservaten. Medverkar gör också Bo Lundin, sektionschef på Naturvårdsverket.

Tid och plats: Tisdag den 19 augusti, kl 10.00-15.30, söder om Graningesjön vid väg 331. Se karta och mer information på nästa sida.
Varmt välkommen!

Mer information om Sörgraninge månfaldspark
Mer information hittar du här.

Kontakt
Björn Larsson, SCAs skogsförvaltare i Ångermanland, tel 0612-257 21, bjorn.larsson.skog@sca.com
Per Simonsson, SCAs skogsekolog, tel 060-19 32 28, per.simonsson@sca.com

SCA Skog förvaltar SCAs stora skogsinnehav samt försörjer SCAs svenska skogsindustrier med virkesråvara från egen skog och genom virkesköp från privata skogsägare.
SCA Skog ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som producerar papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi samt erbjuder kostnadseffektiva transportlösningar.

Karta Sörgraninge mångfaldspark

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb