Vägen till en mer effektiv skotare kanske går via EU

14 april 2014 Förstudierna kring en ny typ av bandgående skotare har givit stark mersmak. Bakom projektet, som heter GENTLE, står ett antal företag inom skogsbruket, försvarsmaterialtillverkaren BAE Systems Hägglunds, Skogforsk och skogsmaskintillverkaren Komatsu. Tillsammans med företag och organisationer från ytterligare sju länder söker man nu forskningsstöd från EU.

Målet för GENTLE är att utveckla en skotare som tillvaratar möjligheter hos den teknik som används i bandgående fordon som används av försvarsmakter runt om i världen. En sådan skulle kunna byggas lättare och färdas snabbare i terrängen än en konventionell maskin. Därmed skulle man kunna nå positiva effekter som minskad påverkan på marken, mindre behov av skogsbilvägar, bättre förarmiljö och lägre kostnader i skogsbrukets terrängtransporter.
Att utveckla ny teknik inom fordonsområdet är dock kostsamt.

Intressentgruppen har därför i samverkan med ett antal företag och organisationer i bland annat Finland, Lettland, Polen, Belgien och Storbritannien gått in med en ansökan om forskningsstöd från EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Bakom ansökan står även den europeiska skogsnäringens samarbetsorgan för forskning och innovation på EU-nivå, FTP.

– SCA har tagit på sig rollen som koordinator för projektet. De europeiska myndigheterna har som krav att projektet ska ha en tydlig kontaktväg. Vi representerar därför de andra företagen. Intresset för projektet är stort och medfinansiering från EU skulle innebära att vi kan gå vidare med utvecklingen av körbara prototyper, berättar Magnus Bergman, teknisk chef vid SCA Skog.

(GENTLE = Competitive and environ gentle just-in-time forestry)

För ytterligare information vänligen kontakta: Magnus Bergman, teknisk chef, SCA Skog, tel 060-19 34 75
Johan Elvnert, managing director, FTP, +32 (0)2 239 2303

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Lotus, Libresse, Tempo och Libero. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 36 000 medarbetare. Omsättningen 2012 var 85 miljarder kronor (9,8 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb