Vad handlar klimatanpassning av skogsbruket om?

14 juni 2019 Isabella Hallberg Sramek, jägmästare SLU berättade om Klimatanpassning av skogsbruket på #Skogsnolia. - Mer skog dör av skadegörare än av skogsbränder. Vi får en högre biologisk mångfald på grund av klimatförändringarna medan svenska värmekänsliga arter dör ut. Faktorer som påverkar är långa omloppstider, viltbetestryck, vad "grannen" gör, marknadens efterfrågan samt lagar och regler.

Vad handlar klimatanpassning av skogsbruket om?

Bör man klimatanpassa sitt skogsbruk?
– Ja det beror på målen för skogsägandet, andra risker man ser samt hur klimatanpassat skogsbruk man har.

Klimatanpassning handlar om att mildra de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna och att ta till vara på de positiva konsekvenserna. Klimatförändringar innebär en snabbare tillväxt med fler skadegörare och snöbrott. Det blir mer extremväder som t.ex torka och den biologiska mångfalden påverkas.

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb