Uthålliga energiinvesteringar ger Iggesund miljömässig trovärdighet

8 december 2014 Iggesund Paperboard arbetar systematiskt för att minska sin miljöpåverkan, något som i allt högre grad vinner internationella erkännanden. I oktober tilldelades Iggesund priset ”Bio Strategy of the Year” av branschorganisationen Pulp & Paper Industry (PPI) för sina tunga investeringar för att minska sina fossila koldioxidutsläpp. / INS

”Under flera decennier har vi systemetiskt arbetat med att förflytta våra energisystem från fossila bränslen till bioenergi, och samtidigt också med energieffektivisering. Vi är nöjda med vad vi åstadkommit och är glada över erkännandena från omvärlden”, säger Arvid Sundblad, ansvarig för Iggesund Paperboards globala försäljning.

Bakgrunden till utmärkelsen är ett kraftfullt investeringsprogram för att minska de fossila koldioxidutsläppen, som lett till minskningar som motsvarar att drygt 85 000 bilar tagits av vägen.

Men berättelsen slutar inte där. Under oktober månad blev också det klart att Holmen-koncernen där Iggesund Paperboard ingår förts upp på ”The A List” av Carbon Disclosure Project, CDP. CDP är en internationell, icke-vinstdrivande organisation som förfogar över världens enda globala system för att mäta, rapportera om, hantera och dela viktig miljöinformation.

Placering på A-listan i CDP:s Climate Performance Leadership Index 2014 innebär att Holmenkoncernen finns på en lista med 187 globalt verkande företag som anses vara de mest avancerade för sina åtgärder att minska koldioxidutsläppen och hantera de affärsrisker som är förknippade med klimatförändringarna.

”Att vi placeras högt i denna utvärdering är ett bevis på att ett aktivt energi- och klimatarbete och tydlig kommunikation om detta stärker såväl vårt varumärke som vår trovärdighet på hållbarhetsområdet”, säger Lars Strömberg, ansvarig för miljö- och hållbarhetsfrågor inom hållbarhetfrågor inom Holmen-koncernen.

För ett drygt år sedan fördes Holmenkoncernen upp på United nations lista över världens 100 mest hållbara företag, UN Global Compact Index. I dagarna kom resultatet av årets utvärdering, och Holmen – koncernen finns fortfarande med på listan.

”Då ska man komma ihåg att vi är en tung processindustri, som tävlar emot företag som banker och försäkringsbolag vars främsta miljöproblem är ozonutsläppen från laserskrivaren på kontoret. Och ändå står sig vårt miljöarbete mycket väl i denna jämförelse”, understryker Arvid Sundblad. Han betonar att erkännandet av miljöarbetet är en del av det som Iggesund levererar till sina kunder.

”Vår service består av flera delar, allt från leveransservice till kunskapsförmedling, något som vi sammanfattar som Care by Iggesund. I det ingår att vi har ett miljöarbete som stärker våra kunders affärer, och som aldrig kan orsaka obehagliga överraskningar.

Care by Iggesund omfattar allt från specialsydda leveransformer till kunskapsförmedling, provservice, teknikstöd på marknaden och ett transparent hållbarhetsarbete.

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information
Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb