Utdelning av Skogs-Oskar 2016

20 februari 2017 Valet av person sker bland dem som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten. / Mera Skog i Västerbotten

Var med vid utdelningen av Västerbottens finaste skogliga utmärkelse!

Skogens Oskar utdelas årligen av Mera Skog i Västerbotten. Valet av person sker bland dem
som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i
Västerbotten. Vid val av person skall stort avseende fästas vid den grad av initiativkraft och
idealitet som präglat den idé eller gärning som föreslås till belöning. Under året nomineras
lämpliga personer och vid Mera Skog i Västerbottens årsmöte röstas årets Skogs-Oskar fram
av ledningsgruppen. Skogs-Oskar delas sedan ut vid Norra Skogsklubbens årsmöte i
februari.

Tid: torsdag 23 februari, kl. 9:45-10:00
Plats: P-O Bäckströms sal (Aulan), SLU i Umeå

För mer information
Matilda Lingegård, verksamhetsledare, tfn 072-147 54 37.

Välkomna!

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb