Ut med barnen i skogen!

11 oktober 2013 Skogen i Skolan deltar på Förskolemässan Förskolan i Fokus i Malmö den 15 och 16 oktober för att inspirera förskolelärare och annan personal inom förskolan till att arbeta mera med skog inom förskolan. Vi tipsar om övningar och litteratur lämpliga för förskolebarn och visar på hur det enkelt går att tillverka eget lek- och undervisningsmaterial från skogen. I montern demonstreras också pedagogiska kartor, ett verktyg som gör det enkelt för förskolor i Malmö att hitta till skogen. Välkommen att besöka oss i monter D:10 på mässan Förskolan i Fokus!

Ut med barnen i skogen!

Skogen i Skolan deltar på Förskolemässan Förskolan i Fokus i Malmö den 15 och 16 oktober för att inspirera förskolelärare och annan personal inom förskolan till att arbeta mera med skog inom förskolan. Vi tipsar om övningar och litteratur lämpliga för förskolebarn och visar på hur det enkelt går att tillverka eget lek- och undervisningsmaterial från skogen. I montern demonstreras också pedagogiska kartor, ett verktyg som gör det enkelt för förskolor i Malmö att hitta till skogen.

– Det är viktigt att väcka barnens intresse för skog redan i förskoleåldern, och att göra det ute i skogen. Detta för att barnen ska kunna associera tillbaka till dessa upplevelser vid framtida teoretiska studier, säger Bo Lindvall, Malmö Naturskola och medlem i styrgruppen för Skogen i Skolans region Östra Götaland.

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Syftet är att öka kunskapen om, intresset av och förståelsen för skogens alla värden, så som skogsbruk, miljö, hälsoeffekter, friluftsliv och att lyfta fördelarna med skolskogen som uterum i undervisningen. I verksamheten tydliggörs för barn och ungdomar de möjligheter till arbete som finns inom skogssektorn för såväl kvinnor som män. Ökad jämställdhet inom skogssektorn är ett viktigt mål.

Välkommen att besöka oss i monter D:10 på mässan Förskolan i Fokus!

Kontaktpersoner:

Åsa Godeau, nationell verksamhetsledare,
tel 08-412 15 60

Helén Andersson, Skogsstyrelsen,
kontaktperson för Skåne, tel 0451-38 31 13

Bo Lindvall, Malmö Naturskola, medlem i styrgruppen för region Östra Götaland,
tel 040-34 36 89, 070-535 51 14

Läs mer om Skogen i Skolan på www.skogeniskolan.se.

eller följ oss på www.facebook.se/skogeniskolan.

Pedagogiska kartor:

www.malmo.se/pedagogiskakartor

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Syftet är att öka kunskapen om, intresset av och förståelsen för skogens alla värden, så som skogsbruk, miljö, hälsoeffekter, friluftsliv och att lyfta fördelarna med skolskogen som uterum i undervisningen. I verksamheten tydliggörs för barn och ungdomar de möjligheter till arbete som finns inom skogssektorn för såväl kvinnor som män. Ökad jämställdhet inom skogssektorn är ett viktigt mål.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb