USA stämmer kandadensiska träföretag på 500 miljoner dollar

22 augusti 2011 USA stämmer träföretag i det inre av British Columbia $ 499.miljoner för att de brutit mot det s.k Softwood Lumber Agreement genom att sälja sågade trävaror till underpris.

Amerikanerna hävdar att sågverk i B.C gynnades orättvist genom att de fick köpa contorta dödad av Mountain Pinebeetle till underpriser och som framgångsrikt sågades till virke av god kvalitet. Amerikanarna grundar sin stämning på det faktum att mängden lågvärdigt timmer som avverkats och sågats ökat starkt i det inre av B.C. Ändå minskade inte volymen av högre kvaliteter av konstruktionvirke.,

,Det låga pris på 25 cent per kubikmeter som sågverken betalat för skalbaggedödad tall , resulterade i en övervinst på $ 499.000 miljoner för sågverken i British Columbia. Detta strider med 2006 års avtal, hävdar Förenta Staternas företrädare i handelsfrågor i en inlaga till London Court of International Arbitration. Inlagan blev känd i veckan. Amerikanarna vill att en extra exportskatt läggs på träprodukter från det inre av B:C.,

,Kanadensarna å sin sida hävdar att det amerikanska kravet på ytan ser ut att vara skäligt men slutsatserna är felaktiga och grundar sig på ett bristfäklligt underlag. Det säger ,John Allan, ordförande i B.C. träexportråd, ”Hela deras påstående saknar grund i mina ögon”, sade han i en intervju.,,Allan angav två viktiga skäl till att B.C:s . sågvewrk kunnat fortsätta att få ut virke av god kvalitet från döda träden.,,

 • Sågverken har investerat hundratals miljoner dollar i ny teknik för att kunna optimera virkesutnyttjandet
 • ,

 • Företagen hittade en marknad i Kina för de ökade volymer av lågkvalitativt virke, och som ej såldes i nordamerika.
 • ,,Kinas roll kombination med avancerad virkesscanningsteknik som installerats i sågverken förändrades också virkesutnyttjandet. Det innebar att stockar som annars skulle gett lite konstruktionsvirke och stora volymer träavfall, kunde scannas vilket gav ett större utbud av virkeskvaliteter som kunde användas till träprodukter för både den amerikanska och den asiatiska marknaden. I Kina används lågkvalitativt virke till formvirke för betonggjutning.,
  ,Det mesta av utskottsvirket skeppas till Kina. Virke av god kvalitet fortsätter att frakas till USA”, sade Allan.,

  ,Rotförsäljningen för 25-cent per kubikmeter ingick i barrträavtalet med USA. Det hävdar B:C:s tidigare skogsministern Pat Bell. Bell var skogsminister när 2006-års avtal undertecknades.,
  , -Vi har hållit noggrann uppsikt på tillämpningen av rotförsäljningspolitiken och virkeskvalitetsfrågor eftersom vi förväntade oss att USA skulle komma med klagomål på grund av de ökade volymerna av timmer med låg kvalitet ,

  ,Det står klart att frågan är mycket komplicerad och blir svår att avgöra för juristerna, säger en analytiker. Rotprissystemet i det inre av British Clumbia är mycket komplicerat, och det krävs stor erfarenhet för kunna förstå prissättningsystemet. Det är svårt att tro att amerikanernas beräkningar är helt riktiga.,

  ,Det är tredje gången som USA har stämt kanádensarna för brott mot barrvirkesavtalet från 2006. Man lyckades första gången men fick endast delvis rätt andra gången.
  ,Kanadensarna har nu nittio dagar på sig att svara på USA:s krav. En tribunal bestående av tre personer kommer att avgöra frågan i slutet av februari 2012.,

  ,Ivar Palo
  ,www.skogssverige.se
  ,Källa: The Vancouver Sun,

  Hämtar fler artiklar
  Till Skogen startsida
  På väg
  Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
  SkogsJobb