Unga och nyanlända får intensivutbildning genom Beredskapslyftet

24 april 2020 Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besökte Beredskapslyftets intensivutbildning i Nacka för arbete inom skogssektorn. Intensivutbildningen är riktad mot nyanlända och unga med funktionsvariationer och innebär bland annat skogsplantering.

Unga och nyanlända får intensivutbildning genom Beredskapslyftet

Beredskapslyftet snabbutbildar varslad och permitterad personal till arbete inom områden som är i särskilt behov av hjälp med anledning av coronakrisen. De första tre satsningarna inom Beredskapslyften har snabbutbildat personer för att kunna komma i arbete inom skola, vård och omsorg.

På grund av in- och utreseförbud runtom i Europa saknas personalresurser för att plantera skogsplantor i Sverige. Varje år planteras det över 300 miljoner plantor i svenska skogar. Därför startar Beredskapslyftet en utbildningsinsats för nyanlända och unga med funktionsvariationer för arbete inom skogen.

Beredskapslyftet är en kostnadsneutral och koordinerad resurspool, en plattform för att matcha tillfälligt tillgängliga personer där de kan utgöra en resurs för arbetsplatser där behovet är stort.

Beredskapslyftets fyra områden

  • Skogssektorn. I den första piloten som inleds den 20 april utbildas 30 personer för att få kunskap om skogshistorik, planteringsteknik, föryngringsmetoder och logistik.
  • Hemtjänst och äldrevård. 80 personer utbildas i veckan via Sophiahemmet Högskola för att avlasta inom främst hemtjänst och äldrevård. Utbildningen pågår under tre dagar och sker digitalt.
  • Äldreomsorg. 50 personer utbildas löpande i veckan med en introduktionsutbildning för att sen kunna avlasta omsorgen i Stockholms Stad. Utbildning pågår under tre dagar och varvar teori med praktik.
  • Grundskolan. 25 personer från SAS erbjuds en introduktionsutbildning i tre dagar där teori och praktik blandas för att avlasta ordinarie personal inom grundskolan.

Mer information

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb