Umeåforskare bjuder till världskonferens om ett av skogsforskningens hetaste spår

18 mars 2014 I augusti 2014 kommer forskarelit och industrirepresentanter till Umeå för att hålla konferens om ett av de allra hetaste forskningsspåren inom förädling av och användning av trädråvara: Lignin och dess applikationer. Konferensen Lignin 2014 är en av de första i världen som tar ett samlat grepp om växtpolymeren lignin, från grundforskning om dess uppbyggnad till industriell uppskalning och kommersialisering av produkter. Den arrangeras av det skogsforskningskluster som finns vid Umeås två universitet, under ledning av Umeå Plant Science Centre och forskningsmiljön Bio4Energy. / Bio4Energy

I augusti 2014 kommer forskarelit och industrirepresentanter till Umeå för att hålla konferens om ett av de allra hetaste forskningsspåren inom förädling av och användning av trädråvara: Lignin och dess applikationer.

Konferensen Lignin 2014 är en av de första i världen som tar ett samlat grepp om växtpolymeren lignin, från grundforskning om dess uppbyggnad till industriell uppskalning och kommersialisering av produkter. Den arrangeras av det skogsforskningskluster som finns vid Umeås två universitet, under ledning av Umeå Plant Science Centre och forskningsmiljön Bio4Energy.
Konferensen påannonseras idag (18 mars) inför hundratals deltagare vid Umeå Renewable Energy Meeting, en årlig konferens om framsteg inom forskning och utveckling av förnybar energi, vilken även den organiseras av universiteten i Umeå.

Det aromatiska materialet lignin är en huvudkomponent i trädens ved som gör att dess beståndsdelar hänger samman. Den ansågs tidigare vara en avfallsprodukt från framställning av pappersmassa, men används idag framförallt som bränsle vid massabruken för att göra dessa självförsörjande med energi.

På senare år har dock den aromatiska polymeren seglat upp som en möjlig ersättare av fossil råvara i allt ifrån plast till emulgeringsmedel. Potentialen är stor: av de 50 miljoner tonn lignin som produceras årligen vid världens massabruk är det inte mer än ett par procent av råvaran som kommer till användning i ett kommersiellt syfte. Redan idag används en form av lignin i livsmedel smaksatta med vanlij, till exempel.

– Vi är nu i en brytningspunkt för hela den svenska industrin där den traditionella användningen av trä och träbiomassa kommer att minska. Vi behöver mycket goda idéer om hur den skall användas i framtiden, säger Hannele Tuominen, forskare vid UPSC och i Bio4Energy samt professor vid Umeå universitet.

– Förutom den biologiska delen kommer olika typer av tillämpningar att diskuteras… så att vi får veta på vilka sätt industrin önskar att vi skall modifiera ved, tillägger hon.

I USA startades förra året en fabrik i Nord-Carolina som separerar lignin i kommersiell skala med hjälp av svensk teknik utvecklad av Innventia, medlemsorganisation i Bio4Energy, tillsammans med Chalmers tekniska högskola.

UPSC- och Bio4Energy-forskaren Edouard Pesquet berättar att det finns två falanger inom ligninforskningen som inte brukar ses vid samma konferenser. Till Lignin 2014 är dock samtliga inbjudna och Edouard Pesquet som även är universitetslektor vid Umeå universitet ser fram emot intressanta diskussioner.

– Vi har bjudit in huvudfigurerna från de olika skolorna inom ligninforskningen. Alla fält i ligninets värdekedja kommer att beröras, säger han med hänsyftning till en ligninbaserad produkts resa från forskningsupptäckt till konsumentanvändning.

Vetenskapliga presskontakter
Hannele Tuominen, tel: 070-692 71 43
Edouard Pesquet, tel: 072-203 32 09
Registrering till Lignin 2014, som hålls 24-28 augusti vid Umeå universitets konstkampus i centrala Umeå, görs via konferensens hemsida: http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=6kky7MZwcgWizCbU2h6gVg==&ecid=fPLUyuS6EJMCX3JRpr88gg==&ln=eng&view=category&template=desktop

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb