Tyngre lastbilar ger miljövinster och ökad trafiksäkerhet

25 april 2014 Imdag fredag, den 25 april, invigs Sveriges första flisbil som är byggd för 74 tons bruttovikt jämfört med konventionella 60 ton. Lastbilen som ska transportera flis från sågverk i inlandet till massaindustri vid kusten är den första i sitt slag som rullar på svenska vägar.

Idag fredag, den 25 april, invigs Sveriges första flisbil som är byggd för 74 tons bruttovikt jämfört med konventionella 60 ton. Lastbilen som ska transportera flis från sågverk i inlandet till massaindustri vid kusten är den första i sitt slag som rullar på svenska vägar.

Flisekipaget är en del av ETT-projektet, en försöksverksamhet där 74 tons fordon testats sedan år 2009. Framtagandet av det aktuella fordonet är ett samarbete mellan Stora Enso och Dalafrakt för att testa denna nya fordonstyp.

Flisen som transporteras används till massa- och papperstillverkning. Ekipaget är särskilt intressant eftersom det även kommer att hantera returtransporter av olika godsslag. Lastbilen kommer till exempel att först transportera flis till Skutskärs bruk och sedan ta med sig färdig massa tillbaka och leverera det till Kvarnsvedens pappersbruk. Tack vare returtransporter så kan tomkörningar utan last minskas, vilket är positivt ur miljöhänseende.

Det nya flisekipaget är byggt för 74 tons bruttovikt jämfört med ett konventionellt fordon som tar 60 ton. Båda ekipagen är lika långa, men 74-tonnaren har två axlar mer än 60-tonnaren vilket gör att vägslitaget inte blir större, trots att ekipaget är tyngre.

Sedan tidigare finns projekt med tyngre rundvirkesbilar i olika geografier i Sverige. Erfarenheterna från dessa projekt visar att de tyngre fordonen ger en bränslebesparing på mellan 8 till 12 procent. Detta innebär en stor miljövinst då utsläppen av koldioxid och andra emissioner minskar i samma
omfattning. Dessutom minskar olycksrisken på våra vägar när färre transporter behövs för att transportera samma mängd flis.
– Vi har flera års goda erfarenheter från flertalet 74 tons rundvirkesbilar i projektet, nu får vi med en för oss mycket intressant fordonstyp som kan kombinera flera godsslag i vår verksamhet. En viktig pusselbit nu när regeringen beslutat att se över en implementering av 74 ton i större skala, säger Jörgen Olofsson, Transportchef på Stora Enso Skog.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Tärnström, Transportledare, Stora Enso Skog, tel 01046-771 21
Peter Loman, Affärsområdeschef, Dalafrakt, tel 0247-64785

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb