Två heldagar med lärarstudenter på Linnéuniversitetet

5 november 2014 Under två heldagar i oktober hade Skogen i skolan förmånen att vara ute i skogen bakom Linnéuniversitetet i Växjö tillsammans med ett tjugotal lärarstudenter. Tillsammans gick vi igenom det skogliga kretsloppet där vi bland annat testade att röja skog och gjorde en mängd olika utomhuspedagogikövningar uppdelade i olika block beroende på ämne.

Solen sken över den småländska skogen när 20 lärarstudenter och blivande fritidspedagoger, träffade Skogen i skolan i skogen bakom Linnéuniversitetet. På schemat i dagarna två stod skog och skogsbruk samt utomhuspedagogik.

Under den första dagen visade Skogsstyrelsens Jerker Bergdahl på skogens kretslopp och skogsbrukets möjligheter. Studenterna fick prova på röjning med diverse sågar, saxar och muskelstyrka. Det diskuterades om röjningens vikt och att det är i röjningen skogsägaren formar sin framtida skog. Vidare gicks det igenom varför gallringen behövs och att den första egentliga intäkten kommer vid gallringen om inte alltid vid den första så i alla fall vid den andra. Vid punkten som handlade om slutavverkning mättes bland annat höjd och ålder på träd och diskuterades vikten av hänsyn till naturvården och andra värden. Dagen avslutades med att planera en planta och den som planterat ett träd har inte levt förgäves såsom det kinesiska språket menar.

Dag två var uppdelad i flera olika block utifrån skolämnen. Det hela inleddes med att deltagarna fick göra burkar med pinnar i som ställdes i elden som de själva fick tända. Senare under dagen visade sig pinnarna i burkarna ha förvandlats till kolkritor vilka användes under det estetiska blocket när de fick testa på att rita med dem. Inom matteblocket fick studenterna stega upp 25 respektive 50 meter, testa på att göra egna diagram med naturens hjälp samt bygga sig egna kubikmetrar (se bifogad övning). Det visade sig vara svårt att bygga sig en kubikmeter utan måttband men en av grupperna lyckades på pricken få till en kubikmeter vilket imponerade stort.

Innan dagen avslutades med en sammanfattande naturruta över vad de lärt sig, pratades det om skolskogen som viktig del av en skolas undervisning och om Skogen i skolans nya läromedel som studenterna även fick ta del av.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb