Tromber eller fallvindar

28 juni 2011 några veckor sedan skrev pressen om tromber som drog fram genom norra Sverige, varvid en hel del skogblåste omkull. De s.k tromberna var dock med stor säkerhet fallvindar,

En,fallvind
(även kallad,regnfallvind) är en vind som skapas av nederbörd kyld luft, som är riktad mot marken men efter att den träffar marken sprids utåt i alla riktningar.,Fallvindarna uppstår när ett  ett enstaka, cumulonimbusmoln(en bymolncell) håller på att bildas (mogna). Mognadsfasen karaktäriseras av nederbörd, vilken drar med sig luften och bildar en relativt kall nedåtriktad luftström. Luftströmmen sprids radiellt utåt i alla riktningar från molnet. Vinden kan nå orkanstyrka och skapa ödeläggelse. Den nedåtriktade luftströmmen skapar en vertikal vindskjuvning (luftlager som pressas mot varandra varvid det kallare pressas neråt) även  är farlig för flygtrafik.,

,Tumregel
,För att avgöra om det är en  tromb eller en fallvind  finns en enkel tumregel . Om alla träd ligger åt samma håll (det vanligaste), då är det en fallvind. Om träden ligger utspridda åt olika håll kan det röra sig om en tromb.

,Tromb
,tromb, tornado, skydrag är olika benämningar på kraftiga,virvelvindar som bildar en nästan lodrätt stigande luftvirvel med en diameter på 100 meter upp till 1 kilometer för kraftiga tornador, i sällsynta fall har man observerat tromber med en diameter på så pass mycket som 2–4 km.
,Tromber förekommer i Sverige, mest på sommaren, men de är inte vanliga och är relativt kortlivade.Enligt SMHI görs i Sverige årligen ett tiotal observationer av tromber .
,Skydrag är en i molnbasen synlig roterande del av ett moln, men når aldrig marken. Tromberna uppstår vid kraftiga åskväder,Här kan du läsa mer om tromber och fallvindar,

,,Ivar Palo
,,www.skogssverige.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb