Träkonstruktion med låg profil under ett välvt grönt tak

1 februari 2017 Traditionsrika Hurlingham Club är en riktig oas, känd över hela världen som en av världens största privata klubbar. Sporthallen med design av David Morley Architects har en nedsänkt form med låg profil och ett välvt grönt tak täckt med sedumväxter som reducerar miljöpåverkan till ett minimum. / Metsä Wood

Den stora hallen för racketsporter krävde stort avstånd mellan de upphängda balkarna. Hurlingham-projektet omfattade byggnation av en sportanläggning med fyra inomhusbanor för tennis och fyra squashbanor. Hallen är 35 meter bred och 55 meter lång. Primärkonstruktionen består av upphängda stålbalkar. För att skapa rymd och minska kostnaderna för dessa komplexa balkar, monterades de med ett avstånd på hela 12,9 meter. Mellan balkarna ville arkitekten få en träkänsla. Kerto LVL-elementen i trä möjliggör den långa spännvidden av den bågformade stålfackverkskonstruktionen.

Arkitekten sökte tillsammans med den ansvariga ingenjörsbyrån Price & Myers efter en effektiv och lätt lösning för hallens vida spann. Traditionellt laminerat virke beklätt med en solid träpanel skulle ge balkarna en höjd på 1 200 millimeter, vilket var alldeles för högt. Pressmeddelande 2 (3) 2017 / 01 / 31 Ingenjörerna på Price & Myers började då tillsammans med Metsä Wood se på en mindre hög konstruktion för taket, som fortfarande skulle hålla både för spannet och det tunga gröna taket.

Efter ett gemensamt designarbete kom de fram till att taket skulle konstrueras med Kerto-Ripa®-element. Dessa element tillverkas av Kerto® LVL. Andra typer av material skulle ha krävt ett tätare fackverk. Kerto-Ripa-elementen som används i den välvda takkonstruktionen är 12,9 meter långa och har en totalhöjd på 645 millimeter och en maximal bredd på 1 200 millimeter. För att möjliggöra strukturens valvbåge krävdes fyra olika bredder: 550 millimeter, 600 millimeter, 700 millimeter och 1 200 millimeter, vilket totalt innebar 140 prefabricerade Kerto-Ripaelement.

Takelementen passar perfekt mot den bågformade stålfackverkskonstruktionen. För att stålelementen skulle få samma djup som Kerto-Ripa-elementen krävdes ett omfattande samarbete med ståltillverkaren. Nära samarbete och BIM-teknik gav ett perfekt resultat Takets välvning gjorde att man måste ta hänsyn till både stöttor och monteringsprocessen redan under designfasen för att undvika problem vid resningen. Vid det första mötet mellan entreprenören, arkitekten, ingenjörerna och ståltillverkarna stod det klart att den avancerade formen och takets långa spännvidd skulle ställa höga krav på samarbetet mellan alla inblandade parter.

Kerto-Ripa-elementens djup fick avgöra ståldelens djup, eftersom stålet måste ligga i nivå med elementen för att den gröna takkonstruktionen ovanpå skulle fungera. Kopplingen mellan Kerto-Ripa- och stålelementen behövde därför konstrueras mycket noggrant. Projektteamet använde sig av byggnadsinformationsmodellering (BIM) för att försäkra sig om att stål- och träelementen passade som ”hand i handsken”. BIM-modellerna som ståltillverkaren och Metsä Wood arbetade med synliggjorde också alla kopplingspunkter i stålet, så att panelerna kunde modifieras för att underlätta både montering och sammankoppling på plats.

Hurlingham Racquet Centre-projektet i ett nötskal:

  • Sporthall på 35 gånger 55 meter med fyra tennisbanor och fyra squashbanor.
  • Taket har 140 Kerto-Ripa®-element med fyra olika bredder (från 550 till 1 200 mm).
  • Akustikplattorna Kerto LVL SONANS byggdes in permanent i Kerto-Ripa®-elementen.
  • Smidig montering tack vare noggrann utformning av kopplingarna med BIM-teknik.

För mer information
Virpi Koskimies Communications specialist, Metsä Wood +358 (0) 50 4522203 virpi.koskimies@metsagroup.com
PR förfrågningar, kontakta: Björn Mogensen, Mogensen.info, bjorn.mogensen@mogensen.info
Tel +46-708-184298
www.metsawood.se

Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 2015 var 0,9 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 2 000 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb