Swedish Pulp & Paper Technology Group samlas till höstmöte

1 december 2017 Den 28 november 2017 samlades samverkansgruppen för export, PPT, Swedish Pulp & Paper Technology Group, hos SWECO i Stockholm med drygt 90 deltagare. Programmet innefattade aktuella frågor för branschen, både på hemmaplan och internationellt. / PPT

Efter välkomstord av SWECO, beskrev Jan Åström specialpappersföretaget Ahlstrom-Munksjös utveckling sedan sammanslagningen och gav råd till leverantörer. Oskar Lindström, Danske Bank, beskrev återhämtningen inom massa- och pappersindustrin sedan finanskrisen och gav tänkbara framtidsperspektiv. SWECOs Fredrik Björk talade om den informationsexplosion som digitaliseringen medför med råd till de samlade företagen. 

Energibalansen ur Sveaskogs perspektiv beskrevs av Fredrik Rajala. Svebios Tomas Ekbom visade hur skogsindustrins processer avseende energi och kemi kan öka användningen av fordonsbränsle, exempelvis HVO 100-diesel. Madeleine Larsson, SWECO talade om pågående studier av bioraffinaderi- och biogasprojekt.

Fredrik Aldaeus, RISE, berättade om forskningsprogrammet för bioekonomi 2018-20 som nu är under utformning. Som jämförelse innefattar nuvarande motsvarande forskningsprogram 2015-17, 34 företag, 14 länder och har en budget på 250 miljoner kr med viss offentlig finansiering. Torgny Persson, Skogsindustrierna, talade om svensk skogsindustris framgångsfaktorer och Ulf Edman, SCA, visade att världsmarknaden för vita papper nu börjar komma i balans. Valmets Mats Nordgren berättade om teknologiska landvinningar och pekade på sju punkter som ett modernt pappers- och massabruk bör tänka på.

Ylva Berg, VD på Business Sweden, f.d. Sveriges Exportråd och Invest Sweden, med 50 utlandskontor på 45 marknader, talade om globala trender inom massa- och papperssektorn. Elsa Stefenson, Business Swedens kontor i São Paulo, gav en exposé över marknaderna i Brasilien och Chile med tanke på PPT-gruppens aktiviteter i framtiden.  Dagens program avslutades med att fyra företag som är intresserade av att ansluta sig till PPT, presenterade sina respektive verksamheter.   

 PPT bildades i slutet av 1980-talet inom Sveriges Exportråd (nu Business Sweden) kring modellen ”Teknikgemenskap, långsiktighet och marknadsfokusering” tillsammans med nätverk inom en rad andra viktiga branscher. Sedan 2006 är PPT och motsvarande nätverk fristående ekonomiska föreningar i nära samarbete med Business Sweden.  Ulf Frölander är arbetande styrelseordförande i PPT.

För ytterligare information
Åke Ryhagen, ake.ryhagen@telia.com                                                    

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb