Sveriges bästa skolskog ingår i undervisningen

8 oktober 2013 2009 blev Vislandaskogen utnämnd till Sveriges bästa skolskog och varje vecka året runt används den av elever och lärare på Vislandaskolan. Åse Gunnarsson är lärare, F-3, och samarbetar med slöjdlärare Björn Bertilsson. Tillsammans med representanter från Skogssällskapet som förvaltar skogen och Alvesta kommun som är skogsägare har det resulterat i att eleverna har fått plantera träd och byggt vindskydd.

Sveriges bästa skolskog ingår i undervisningen

Vislandaskogen - Sveriges bästa skolskog 2009Marianne Sundlöf var en legendarisk eldsjäl på Vislandaskolan som år 2009 mottog Skogen i Skolans utmärkelse ”Sveriges bästa skolskog” för det arbetet som gjordes i Vislandaskogen. Skolans målsättning är att eleverna ska få uppleva naturen och ge kunskap om skogens betydelse för biologisk mångfald, hållbar utveckling, ekonomi och rekreation.

Stenåldershydda i Vislandaskogen

Åse Gunnarsson är lärare för årskurs F-3, och hon berättar om hur de använder Vislandaskogen idag i skolarbetet.
– I förra veckan fick barnen klippa björkar och då gjorde de en labyrint. Eleverna har också planterat ädellövträd och byggt ett vindskydd med grill där många barnfamiljer träffas på helgerna. Vi har ett ämne för samma årskurs och 2-3 teman ihop med övriga klasserna från förskolan till tredje årskursen. Vi följer det skogliga kretsloppet och det betyder mycket för sammanhållningen då det blir nya grupperingar som uppstår när vi har lektioner utomhus, säger Åse Gunnarsson.

På skolan finns också skolskogslådor från Skogen i Skolan. Från lågorna plockar de ut verktyg och övningar som de tar med sig ut i skogen. Allt är anpassat för att uppnå skolans mål och för att mäta elevernas förmågor.
Vislandaskolan har årskurs F-9 och alla använder skogen i utbildningen anpassat efter ämnen, teman och årstider.

Kunskap om naturen ger kärlek till den - i Vislandaskogen

– ”Stora kullen” består av fyllnadsmaterial från en tunnel och används som pulkabacke på vintern då vi har Vinter-OS där. Vi har provat på tjärbränning och bygger barkbåtar som vi tävlar med. Vida sponsrade virket till en portal som leder över en bäck i skogen, vi har ett utkikstorn och en kolarkoja som slöjdläraren Björn Bertilsson har byggt. Vi har möten med Skogssällskapet och Alvesta kommun ett par gånger per år då vi diskuterar och planerar åtgärder och nya önskemål som vi har, säger Åse Gunnarsson.

Kerstin Ström, Regionsamordnare Östra GötalanfScouterna tog mig in i skogsbranschen
Kerstin Ström är regionsamordnare för Region Östra Götaland där Vislandaskogen finns.
– Jag är scout och det har alltid varit viktigt för mig att vistas i skog. Att jag hamnade yrkesmässigt inom skogen beror på en scoutledare som var skogsmästare. Jag spenderade två veckors PRAO på hans arbete och det tillsammans med en inspirerande dag med Framtidsresan på gymnasiet, där Skogsindustrierna pratade om framtiden inom skog, ledde till att jag valde jägmästare till mitt yrke. Efter utbildning i Umeå, Alnarp och Köpenhamn kombinerade jag examensarbete och arbete på Växjö kommun i stormens spår under ett år. Därefter hamnade jag på Skogsstyrelsen där jag idag bland annat ansvarar för samordningen av Skogen i skolan i Östra Götaland. Förutom intresset skog så älskar jag att sy både till mina barn och till mig själv. Tillsammans med min man äger jag skog i vilken jag gärna plockar svamp och bär tillsammans med familjen, säger Kerstin Ström.

Vill du ha en egen skolskog vid din skola?
Skogen i Skolan har tio regioner fördelade över hela vårt land. Kontakta din Regionsamordnare som kan hjälpa till att göra en överenskommelse med en skogsägare som ger er möjlighet att följa det skogliga kretsloppet och att få göra t.ex vindskydd och lägereld.
Kontakta din Regionsamordnare

Skogen i Skolans tidning - VislandaskogenMer information

 

 

Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier, SiSGunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
Skogen i Skolan

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb