Svensk skog i full ekonomisk blom – mer kompetensplantering behövs

6 november 2017 Bland de ingenjörstäta skogsföretagen uppger 100 procent att det ekonomiska läget är tillfredsställande eller bra. Det framgår av en konjunkturundersökning som Sveriges Ingenjörer genomfört bland fackligt förtroendevalda i näringslivet. Samtidigt är optimismen stor kring utvecklingen framåt. Bara 9 procent väntar sig ett försämrat nästkommande halvår medan 18 procent å andra sidan tror på ännu bättre tider. / Sveriges ingenjörer

Företagens innovationsförmåga är en framgångsfaktor. Förnyelsebara råvaror som omsätts till nya produkter, exempelvis smarta förpackningslösningar, skapar både hållbarhet och lönsamhet, säger Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer. 

Trots de goda tiderna finns det orosmoln inför framtiden. Hela 68 procent av de svarande upplever en alltför hög arbetsbörda.

Rapporten visar även att skogsföretagen har en låg aktivitetsgrad när det kommer till kompetensutveckling – endast drygt hälften svarar att det finns en känd budget för området.

  • Det blir svårt att ta fram nya innovationer om skogsindustrin inte får tag i rätt teknisk kompetens för innovation eller inte fyller på hos befintlig personal, säger Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer.   

Sammanfattning av läget för branschområdet Skogsindustrierna i Innovations- och konjunkturrapporten från Sveriges Ingenjörer oktober 2017

Konjunkturen

  • 100% säger sig ha en tillfredsställande eller god ekonomisk situation
  • 18% bedömer att det blir ännu bättre kommande halvår
  • 9% tror att det blir sämre.
  • Arbetsbördan är för stor hos 68% av ingenjörerna
  • Drygt vart fjärde företag uppger att man nyanställt de senaste sex månaderna

Kompetensutveckling

  • Drygt hälften av företagen har en känd budget för kompetensutveckling.
  • Företagen som ökat sin kompetensutveckling de senaste fem åren är fyra procent fler jämfört med de som minskat
  • Drygt två av fem företag har en långsiktig plan för kompetensutveckling
  • Knappt två tredjedelar får tag i rätt teknisk kompetens

För mer information
Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert, 073-360 61 78
Alexander Orlinge, pressekreterare, 070-962 47 33

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb