Svag rubel stärker rysk träexport

21 april 2015 Den fallande rubeln har tagit den ryska exporten av trävaror till rekordnivåer. Detta är tydligast i Kina där Ryssland nu står för hälften av landets totala träimport.Under januari och februari 2015 exporterade Ryssland en miljon kubikmeter sågat virke till Kina, vilket är 20 procent mer än under samma period 2014. Samtidigt minskade Kina importen från Kanada med 27 procent.

”Rubelns ras underlättar för Ryssland i konkurrensen med andra länder och speciellt Kanada har tappat stora marknadsandelar till Ryssland. Därmed stannar kanadensiska trävaror i Nordamerika i större utsträckning än tidigare”, säger Jenny Wessung, VD på Woodstat AB.

För ytterligare information kontakta:
Jenny Wessung, VD
Woodstat AB
070 – 660 40 46
jenny.wessung@woodstat.se
http://www.woodstat.se

Woodstat har sedan 2007 försett sågverk, skogsägare, banker m.fl. världen över med statistik och analyser om trävarumarknaden.

Läs mer: http://www.woodstat.se/sv/Home/Services

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb