Studiebesök på pappersbruk och okonventionellt skogsbruk under dag 2 på Höstexkursionen

19 september 2014 Den 18/9 inleddes dagen med ett studiebesök på Stora Enso Hyltebruk där vi såg hur granfibern förädlades och fick höra framtidsperspektiv för pappersbruket och sågade trävaror samt hur sågverken har påverkats av stormskadat virke. På Sperlingsholm har man ett okonventionellt sätt att se på skogsbruk med nya trädslag och annorlunda skötselprogram. Forskare bidrog med information om risker med trädslagen, marknadens efterfrågan och industrins möjligheter. Höstexkursionen avslutades med att vi tittade på olika gallringsstrategier på Sperlingsholm och politikernas syn på detta. Nästa års Höstexkursion kommer att handla om klimatanpassning och blir i Västmanland.

Studiebesök på pappersbruk och okonventionellt skogsbruk under dag 2 på Höstexkursionen

Dag 2 på Föreningen Skogens Höstexkursion 2014 inleddes med ett studiebesök på pappersbruket Stora Enso Hylte Bruk. Efter att ha besökt tillverkningen av tidningspapper och använder granmassaved och returpapper som råmaterial. Bruket finns längs ån Nissan på gränsen mellan Halland och Småland. Hylte bruk exporterar tidningspapper främst till Europa. Bruket grundades 1907 och har en produktionskapacitet på 470000 ton per år.

Sperlingsholm är skogsägaren som byter trädslag. Vi fick ta del av deras erfarenheter, strategier och skötselprogram för stormanpassning. Därefter gav forskarna sin syn på fördelar och risker med nya trädslag samt information om marknadens efterfrågan och industrins möjligheter. Därefter tog vi del av Sperlingsholms gallringsstrategier för att minska stormsakdor och politikernas syn på alternativa skötselmetoder och nya trädslag.

Studiebesök på Stora Enso Hylte Bruk
Produktionsenheten är placerat i samhället Hyltebruk och är en av koncernen Stora Ensos sex tidningspappersproducenter inom affärsområdet Printing & Reading.

Hylte Bruk exporterar tidningspapper till hela världen varav Europa tillhör huvudmarknaden.
Pappersmaskin på Hylte Bruk
Anders Brolin, Stora Enso berättade om framtida produkter Anders Brohlinm Stora Enso berättade om framtida produkter framställda av cellulosa som t.ex microfibrillerad cellulosa = nanocellulosa. Materialet är lika starkts som stål och kan användas till kosmetik, isolering och komposit.

Sante Dahl, Vida: – Vida exporterar sågade trävaror till fem världsdelar. Svenskt virke är mycket efterfrågat på grund av den höa hållfastheten.
Sante Dahl, Vida: berättade om hur sågverken påverkats av stormfällning
Anders Lomholt förvaltar skogsfastigheten på Sperlingsholm
Efter fältlunchen berättade Anders Lomholt berättar om skötselprogram för stormanpassning på Sperlingsholm.

Marie Larsson Stern, Skogforsk: – Hybridlärk är bättre än gran när det gäller ekonomi, biodiversitet, estetik o den har också lägre risk för stormfällning.
Marie Larsson Stern berättade om forskningsresultat för barrexoter
Sitkabestånd på Sperlingsholm
Anders Lomholt: – Sitkan sköts som gran med 4-5 gallringar och vi har gjort på detta sätt i 60 år på Sperlingsholm.

Olle Olsson, Swedish Environment Institute, /Mistra-SWECIA välkomnade till Höstexkursion 2015 i Västmanland. Ämne: klimatanpassning.
Olle Olsson, Swedish Environment Institute

Dagarna avslutades med en inbjudan till nästa års Höstexkursion som kommer att handla om klimatanpassning både vad gäller stormar och bränder.

SkogsSverige tackar arrangörerna för ett mycket bra och intressant arrangemang och deltagarna för många intressanta samtal.

Mer information

Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier SkogsSverige
Gunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
SkogsSverige

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb