Studentinnovationer för hållbara städer, förpackningar och transporter

23 februari 2016 Vinnarna i innovationstävlingen Sustainergies Cup har skapat attraktiva förslag om att kombinera
leveranser med avfallstransporter, göra förpackningar som blir till biokol och att använda ”nudging” för
att bryta utsläppsintensiva resvanor. Drygt tusen studenter från Sverige och flera andra länder var
anmälda till tävlingen och de tre vinnande lagen bestod av talangfulla studenter från KTH, Stockholms
universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet och Lunds universitet. / Sustainergies

Yrsa Lindberg, Marta Andersson, Linnea Heiskala och Lena Lundberg förenades av ett starkt hållbarhetsengagemang och entreprenöriellt driv. Tillsammans tog de sig an Scanias utmaning i Sustainergies Cup och skapade det vinnande tävlingsbidraget “(Un)Waste”, som handlar om att optimera transporter och utnyttja oanvänt utrymme i lastbilar genom att plocka upp avfall i samband med leveranser. En av teamets ambitioner med tävlingsbidraget var att göra avfall till en mer tillgänglig resurs för cirkulära affärsmodeller. Juryn skriver i sin motivering att de föll för att ”idén skulle bidra till mer hållbara städer, samtidigt som Scania kan utveckla nya tjänster för sina kunder och deras kunder i nästa led”. Kanske var det bredden av olika studiebakgrunder och perspektiv som låg bakom deras framgång?

  • Yrsa Lindberg har läst humanekologi vid Göteborgs Universitet, Globalt Ledarskap & Hållbar Utveckling vid Hawaii Pacific University och läser nu Miljökommunikation vid Stockholms universitet.
  • Marta Andersson är utbildad inom ekonomi, statsvetenskap och folkhälsovetenskap främst vid Linköpings universitet.
  • Både Linnea Heiskala och Lena Lundberg läser vid KTH, på programmen Miljöteknik och Hållbar Infrastruktur samt Energi och Miljö.

BillerudKorsnäs efterfrågade idéer om hur vi kommer att förpacka och köpa vår mat om 50 år. Bäst förslag presenterades av tre ingenjörsstudenter från Uppsala universitet – Alireza Hosseini Shabestari och Daniel Ismail Eriksson som studerar Maskinteknik och Anders Larsson som läser masterprogrammet Industriell Ledning och Innovation. I ”The BillerudKorsnäs Way” målar de upp sina idéer på en tidslinje från idag fram till 2066, där en av de främsta innovationerna är den koldioxidnegativa förpackningen. Istället för att återvinnas skulle denna förpackning göras till biokol som kan återföras till jorden för att lagra koldioxid och samtidigt förbättra marken för exempelvis skogsbruket.

Kombinationen av innovationer inom industrin och god förståelse för omvärldstrender gav Uppsalateamet vinsten. Den vinnande lösningen för Trafikverket var ett mycket ambitiöst förslag från Tim Isaksson som läser sin master om Tillämpad Klimatstrategi vid Lunds universitet. Utmaningen handlade om att uppmuntra fler att göra klimatsmarta val av transporter och Tims förslag ”Flyttvana” innehåller flera smarta och konkreta lösningar som förmedlas i samband
med att personer flyttar till nya hem. Tanken är att påverka beteenden i en kontext när man är mer mottaglig, och göra det lättare för individen att göra bra val genom så kallad ”nudging”. Eftersom en miljon svenskar flyttar varje år är potentialen för att skapa mer hållbara vanor enorm!

Dessa lösningar och många fler var resultatet när innovationstävlingen Sustainergies Cup genomfördes för sjätte gången. Tävlingsperioden pågick från oktober 2015 till januari 2016 och under denna period anmälde sig drygt tusen studenter till tävlingen. Dessutom har det genomförts events och workshops vid ett stort antal universitet runtomkring i Sverige; att skapa hållbara lösningar på verkliga utmaningar har väckt stort engagemang.

– Tävlingen har visat oss att både intresset och kompetensen kring hållbarhet fortsätter att växa bland studenterna, säger Markus Danell, verksamhetschef på den ideella organisationen Sustainergies som ligger bakom tävlingen. Hållbarhetsfrågor är komplexa och kräver förmågan att tänka tvärvetenskapligt, vilket också blir allt viktigare på arbetsmarknaden idag. Vinnarna i Sustainergies Cup har visat att de är väl förberedda för en meningsfull karriär! I tävlingens jury ingick Eliza Küzükaslan, politiskt sakkunnig hos ministern för strategi- och framtidsfrågor samt
nordiskt samarbete, Magnus Ljungberg, VD för Futerra, Ylva Öhrnell, Ordförande NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv, Andreas Follér, Sustainability Manager vid Scania, Louise Wohrne, hållbarhetsutvecklare vid BillerudKorsnäs samt Hanna Eklöf, utredningsledare klimat- och energifrågor vid Trafikverket.

Mer information
Se http://sustainergies.se/nyheter för pressbilder och mer information, så som juryns motiveringar, presentationer av samtliga finalister.

Kontaktuppgifter
Markus Danell, verksamhetschef Sustainergies, 0738 09 62 43, markus@sustainergies.se
Yrsa Lindberg, vinnare för Scania, 070 750 89 08, yrsa_lindberg@hotmail.com
Andreas Follér, Sustainability Manager Scania, 0707 26 72 32, andreas.foller@scania.com
Anders Larsson, vinnare för BillerudKorsnäs, 073 834 15 16, Anders.Larsson.9954@student.uu.se
Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör BillerudKorsnäs, 073 057 38 01,
henrik.essen@billerudkorsnas.com
Tim Isaksson, vinnare för Trafikverket, 070 232 89 93, tim@flyttvana.se
Hanna Eklöf, utredningsledare klimat- och energifrågor Trafikverket, 070 581 60 44, hanna.eklof@trafikverket.se

SUSTAINERGIES I KORTHET
Sustainergies är en ideell organisation grundad år 2009 av hållbarhetsintresserade studenter. Målet är att skapa innovativa hållbarhetslösningar och meningsfulla karriärer. Sustainergies är idag Sveriges främsta plattform för näringsliv, akademi och studenter som vill samarbeta kring hållbarhet.
http://sustainergies.se/press

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb