Stora Ensos nya produktionslinje för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk är nu igång

13 mars 2019 Stora Ensos investering i en ny produktionslinje för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk i Värmland är nu igång med kommersiella leveranser till kunder. Denna investering på en halv miljard svenska kronor är en av världens största och mest moderna produktionslinjer för korslimmat trä. / Stora Enso

Produktionskapaciteten är 100 000 m3 per år korslimmat trä, vilket motsvarar material till cirka 4500 normalstora lägenheter. Investeringen innebär 60 nya jobb vid Gruvöns sågverk, som idag har 110 medarbetare.

”60 nya jobb i Grums motsvarar cirka 6000 nya jobb i Stockholm. Hittills har ett trettiotal av de nya medarbetarna börjat hos oss. Nu pågår rekrytering pågår av ytterligare medarbetare”, säger Joakim Sveder, nytillträdd platschef på Gruvöns sågverk sedan 1 mars. Han har tidigare haft chefsjobb inom OLW och Stora Ensos kartongbruk i Skoghall. 

”Det har varit ett relativt snabbt investeringsprojekt, som flutit på helt enligt plan. Från det att investeringsbeslutet på en halv miljard kronor fattades i juli 2017 så har vi på cirka 1,5 år nu en helt ny produktionslinje för korslimmat trä i drift som producerar kommersiella leveranser till kunder. Detta är dessutom en av världens största och mest moderna produktionslinjer för korslimmat trä”, berättar Maja Bergström, projektledare.

CLT-produkterna från Gruvöns sågverk kommer framförallt att säljas i Norden och U.K. Gran är det trädslag som används och CLT-elementen är 16 meter långa, 3,5 meter höga och kan vara upp till 0,4 meter tjocka.

Stora Enso valde att investera vid Gruvöns sågverk för att det fanns en mycket kompetent personalstyrka, lokal råvaruförsörjning i form av värmländsk skog och en effektiv logiskt med hamn och järnväg på området samt närheten till europaväg 18.

Detta är Stora Ensos tredje produktionslinje för korslimmat trä. Företaget har sedan tidigare två produktionslinjer i Österrike.

Det finns en stark framtidstro på trä som byggmaterial. Endast 10 % av flerbostadshusen i Sverige byggs i trä idag, så konkurrenterna är inte andra träleverantörer utan stål- och betongtillverkarna. Korslimmat trä används till att bygga alltifrån villor, skolor, flerfamiljshus, kontor och hotell. Materialet är lätt och stark och kan ersätta betong. Leveranstiden är endast 6-8 veckor. Trä är dessutom det enda helt förnybara byggmaterialet.

Den officiella invigningen av produktionslinjen för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk äger rum den 28 maj. Då deltar bl a Stora Ensos koncernchef Karl-Henrik Sundström.

Större milstolpar i projektet:

• Juli 2017 Investeringsbeslut

• Oktober 2017 Grundarbetet påbörjas

• Mars 2018 Första skiftet med nya medarbetare började

• Juni 2018 Installationer av maskinutrustning påbörjades

• Kvartal 1/2019 Uppstart av den nya produktionslinjen

• 28 Maj 2019 Officiell invigning

Bildtexter:
*Maja Bergström, projektledare och Joakim Sveder, platschef på Stora Enso Gruvöns sågverk.
*CLT-produkterna från Gruvöns sågverk är 16 meter långa och 3,5 meter höga.
*Byggnaden för den nya produktionslinjen för korslimmat trä är givetvis byggd i korslimmat trä. Den är dessutom målad i Falu Rödfärg, som också äga av Stora Enso.

För mer information och mer bildmaterial:
Sara Kvarfordh, kommunikationsansvarig Sverige, Stora Enso, 070-234 45 90, sara.kvarfordh@storaenso.com

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb